Bertel Hintzes beskrivning

Mot en mörk, rödbrun bakgrund står en gammal ordensprydd man med kommendörsband över bröstet, iklädd adelsuniform utan hatt och hållande lantmarskaksstaven i högra handen och ett papper i den vänstra. Knäfigur i fas åt höger. Upptill till vänster det von Bornska vapnet. 125 x 95. Signerad A. Edelfelt pinxit Anno MDCCCLXXVIII. Målat på uppdrag av Ridderskapet och adeln i Helsingfors september–november 1878.

Förekomster i brev

Paris 31 maj 1888 31 maj 1888
Hulda von Born har skrivit från Köpenhamn; hon menar att den finländska avdelningen på utställningen är usel, att Edelfelts verk är dåligt placerade och att den finländska avdelningen är för liten.