Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Redaktionens kommentarer

Något som Edelfelt målade i Finland hösten 1878.

Förekomster i brev

Paris d. 16 Januari 1879. 16 januari 1879
Jean-Léon Gérôme var förtjust i Edelfelts studier av Eriksson och den lilla marinen med Gråhara båk: Gérôme uppmanade Edelfelt att ofta resa hem, måla finska saker och måla dem bra för att kunna göra något originellt och dugligt.

Paris Måndag d. 10 Febr. 1879 10 februari 1879
Edelfelt gladde sig över skulptören Jean Gautherins omdöme; Gautherin är en celebritet som sedan länge är hors concours [behöver inte tävla om att få en plats] och tilldelades föregående år hederslegionen; Ennemond Payen tog honom hem till Edelfelt; Gautherin sade att Edelfelts tavla skulle bli mera originell än Carl IX och att han gjort framsteg från föregående år; han tyckte om Edelfelts teckningar och Erikssons porträtt.

Paris d. 31 Mai 1881. 31 maj 1881
I går voro här en friherrinna Mellin en gammal fru Forsblom och den unga fr. Forsblom Ellens kamrat samt en student Kihlman. Hvarifrån de kommer vet jag ej, troligen från Italien. Fru Forsblom (eller) fröken sade om Erikssons porträtt, med denna milda ton, som utmärker äldre ogifta fruntimmer "Aj, hvad han ser präktig ut – gubben ha pröfvat mycket af lifvet" – om spanskorna anmärkte de att de voro brunetta och om min atelier att jag hade höga, vackra rum. Den stackars unga flickan lär ha varit sjuk och derigenom förhindrad att sjunga, hvilket har varit hufvudändamålet med resan.

Det finns inga bilder för det här konstverket.