Bertel Hintzes beskrivning

Motiv från haiko fjärd en solig sensommarmorgon. I förgrunden en bruntjärad roddbåt med tre bondkvinnor, två män och en flicka samt en likkista, ställd snett mot mittoften. På den spegelblanka fjärden synes i bakgrunden en annan roddbåt och en liten ångbåt. Plastiskt tecknade figurer i starka lokalfärger. 120 x 205. Signerad: A. Edelfelt 1879. Målad i det fria på Haiko i augusti-september 1879. TVå figurer fullbordade i paris samma höst efter studier från Haiko. På Paris-salongen 1880 belönad med III-klassens medalj. Målningen ursprungligen avsedd att skildra en dopfärd i skärgården (ett kompositionsutkast, laverad blyertsteckning i privat ägo. Olika utkast och detaljstudier till denna scen i Ateneum, skissbok A II 1517:26 och A III 2028:303. i skissböckerna A II 1517:100, A II 1517:26 och AII 1625 i Ateneum talrika detaljstudier till figurerna samt den slutliga kompositionsstudien, daterade augusti 1879. En nästan identisk kompositionsstudie, laverad pennteckning, samt studier av flickan vid kistan och den yngre kvinnan till vänster avbildade i "Drottning Blanka och Hertig Carl" sidorna 224 och 216. Såld i St Petersburg 1881 åt doktor D. Botkin i Moskva; från dennes samling 1907 inköpt till Antellska samlingarna för 5000 rubel (13350 mk).

Redaktionens kommentarer

I skissboken A II 1517:26, där skisserna till "Ett barns likfärd" finns, ingår också en rad skisser av roende kvinnor. Möjligen har Edelfelt också tänkt sig en komposition med roende kvinnor, men förkastat den. Möjligen är de skisser till ett helt annat verk. Samtidigt förebådar kvinnorna i båten kompositionsmässigt verket "På havet", målat i Haiko sommaren 1883.

Förekomster i brev

Montbeliard 15 juli 88 fortsatt 18 juli 15 juli 1888
Konstverken till världsutställningen ska lämnas in 20 december; det komplicerar alltsammans, eftersom det inte är troligt att Edelfelt får låna "På havet" av Fürstenberg, "Ett barns likfärd" av Botkin och "museitavlorna"; nu blir porträttet av Pasteur kanske det enda; har i 3-4 år planerat att denna världsutställning ska bli en succé; ser illusionen ramla som följd av egen oro.