Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Redaktionens kommentarer

Målad i Paris 1879 på beställning av en amerikansk konsthandlare. 47,5 x 38,1. Se "Edelfelt i Paris", s. 135.

Förekomster i brev

Paris d. 30/11 1879 30 november 1879
Följande dag ska han börja på med en liten tavla, beställd av amerikanen, samt med Axel Gadolins-Pjotr Kotschubeys beställning.

Paris d 5 december 79 5 december 1879
Huvudet för amerikanen är nästan färdigt; Edelfelt har haft modell alla dagar; idag fick hon dispens då hon inte skulle ha kunnat ta sig genom snön och isen från Montmartre där hon bor; han har gjort en brunett som läser ett brev och småler; modellen är modist med en viss chic.

Paris d 9 Dec. 1879 9 december 1879
Den lilla tavla som Edelfelt gjort för amerikanen är nu färdig; det har varit så svårt att få tag i vagn att Edelfelt ännu inte fått den till kommissionären.

Paris d. 17 dec. 1879 17 december 1879
Den amerikanska tavlan är betald, men inte avhämtad; kommissionären ville dessutom ha Fiu, som en "étude d'un trés joli ton" [som en studie av en mycket vacker ton]; han förutspådde succé för Haikotavlan, vilket alla gör; om där inte hade varit en likkista skulle kommissionären genast abonnerat [förbeställt] den.

Det finns inga bilder för det här konstverket.