Bertel Hintzes beskrivning

På en gräsbevuxen strand med några stora, gråbruna stenar i förgrunden till höger samt några tallstammar och ett notskjul i mittplanet till höger står till vänster en gammal präst i svart kåpa vid ett improviserat altare i vitt, predikande för ett 20-tal fiskare, bondkvinnor och barn, som sitta i halvkrets till höger. Prästens gestalt avtecknar sig i skarp silhuett mot bakgrunden av Haiko fjärd, som skiftar i ljusblått, rosa och lila. Kvinnorna i förgrunden i rosa dräkter, huvudsakligen ljusblått och ljusrött, männen, som sitta längre bort, ha mörka kläder i svart eller blått. Rumsdjupet framhäves av några båtmaster, som synas bakom notskjulet. Gråväder med svaga skuggor; mellan de ljusa, rosaskiftande molnen enstaka blå fläckar. 122 x 178. Signerad: A. Edelfelt 1881. Målad i det fria på Nynäs udde, Haiko, juli-september 1881. På Paris-Salongen 1882 belönad med II klassens guldmedalj. Inköpt i maj 1882 för 3,000 franc av Franska staten för Luxembourg-museet. Efter 1913 överförd till museet i Lille.

Redaktionens kommentarer

Redan då Edelfelt stod i beråd att ställa ut "Ett barns likfärd" (H128)på Salongen i Paris våren 1880, funderade han på ett motiv med kvinnor i olika åldrar. Då tänkte han sig ännu ett historiskt motiv från Vasatiden. Vintern 1880-1881 skrev Edelfelt om att han ville måla något "större", "soligt och glatt" från Haiko. Efter resan till Spanien våren 1881 skrev Edelfelt att han ville måla "något dugligt och allvarsamt" i den karga finländska naturen.

Förekomster i brev

Paris d. 17 juni 85. 17 juni 1885
Johnson, som har köpt "Lekande pojkar på stocken", har en av de bästa konstsamlingarna i Amerika; han har inte varit i Paris på fem år, men känner väl till "Gudstjänst i nyländska skärgården" och "På havet".