Redaktionens kommentarer

de tre däckspassagerarna på ångbåten Porthan, brev till Alexandra Edelfelt 28.9.1873

Förekomster i brev

på Östersjön, nära Bornholm, d. 28 Sept. 28 september 1873
Däckspassagerarna är också tre till antalet, en estnisk folkskollärare som skall utbilda sig till emigrantpräst i Basel samt två tyskar, "ein Sachser und ein Prejsser" [en saxare och en preussare]; Hegels landsman, "der Prejsser", visade tillsammans med "Der Sachsen" en intellektuell överlägsenhet mot den estniske skolläraren "Der Shulmäster".

Det finns inga bilder för det här konstverket.