Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Redaktionens kommentarer

Beställd av konsthandlaren Tooth i London i mars 1881.

Förekomster i brev

Måndag d 21 mars 1881 21 mars 1881
Mac Lean och Tooth ha hvardera bestält mindre taflor o. aqvareller

1 april 1881 1 april 1881
Osäker koppling I största hast för att ej lemna Mammas bref obesvaradt. Jag har så förtvifladt mycket att göra dessa dagar (eftersatta teckningar, fullbordandet af aqvarellen m.m. att jag har mycket litet tid öfrig för tillrustningarne till resan.

Paris d. 5 maj 1882 5 maj 1882
Osäker koppling jag har gjort en aqvarell på 3 dagar som skall gå till London, ett gammalt löfte. konsthandlarne ha alla något att fordra af mig. Om det går framåt som hittils – så tror jag jag ej behöfver svälta ihjäl på den här banan.

Det finns inga bilder för det här konstverket.