Bertel Hintzes beskrivning

Skisserad vy av en öppen, trädplanterad gata i starkt solsken med människovimmel i mittplanet samt en krenelerad mur med torn i bakgrunden. I förgrunden till vänster två unga kvinnor i röda och vita mantiljer samt två flickor i brokiga färger; figurernas fötter avskäras av nedre bildranden. Till höger inskrivet av Edelfelt: San Telmo Sevilla - recuerda della feria. 43 x 58. Målad i slutet av april 1881.

Förekomster i brev

Lördag d. 28 mars, på jernvägen mellan Göteborg och Jönköping 28 mars 1885
Alla talar med vänlighet om Edelfelts utställning; har verkliga vänner i Köpenhamn.

Kjöbenhavn Måndag d. 30 Mars 1885 30 mars 1885
Konstutställningen i Köpenhamn öppnar följande dag.