Redaktionens kommentarer

två katolska präster, brev till Alexandra Edelfelt 2.10.1873

Förekomster i brev

Det finns inga bilder för det här konstverket.