Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Redaktionens kommentarer

Beställning av konsthandlare i Paris under första hälften av februari 1883.

Förekomster i brev

Paris lördag d. 10 febr. 83 10 februari 1883
I dag fick jag en beställning af en konsthandlare på 2000 frcs – att göra efter Salongen.

Det finns inga bilder för det här konstverket.