Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Förekomster i brev

Paris d. 6 April 83. 6 april 1883
Olyckligtvis sammanträder kongressen först i december, och den 1sta Juli träder lagen i verketattighet. Jag har också haft ledsamheter deröfver, i min lilla mon så vill en amerikanare som beställt en tafla af mig ha den till d. 5 juni, då jag hade tänkt göra den till Oktober, lugnt och stilla under sommaren – nu hinner jag ej, och han ser ut att ej mera vilja ha den – eller också skall jag pruta 30 procent. d.v.s nära halfva priset Det är nedrigt, icke sannt.

Det finns inga bilder för det här konstverket.