Bertel Hintzes beskrivning

Gråvädersdag med frisk bris. I en tjärad, gråbrun skötbåt, avskuren av bildranden vid mellersta toften och sedd från styrbordssidan av fören, sitter vid rodret en fiskare i blå blus, gråbruna byxor och svart hatt med breda brätten. På mellersta toften sitter en barhuvad, blond flicka i gråbrun klänning och gråblått förkläde; med högra handen fattar hon kraftigt toftbrädet och stöder den vänstra mot relingen. Båten, seglande i medvind, kränger över åt höger och lyftes upp av en våg, så att rorsmannens gestalt framträder i brösthöjd över horisontlinjen, som endast längst till höger brytes av en klippa och en bergsudde. I båten strömmingsnotar. Grågrönt vatten. Kolorit i grått, gråbrunt, gråblått och grågrönt. 163 x 150. Signerad: A. Edelfelt 1883. Målad på Haiko i juli - september 1883 (delvis i ateljén, där en itusågad skötbåt för detta ändamål placerats) samt bearbetad i Paris i februari 1884. Kompositionen återgår på förstudier, som Edelfelt gjort 1880 på en fiskefärd. I Stockholms Dagblad omnämner Spada en av dessa studier, som han sett i Edelfelts ateljé, återgivande hälften av en skötbåt med två figurer i aktern. Flera kompositionsskisser och figurstudier, delvis daterade 1880, i skissböckerna A II 1517:10 och 22 i Ateneum. På Parissalongen 1884 förvärvad för 7,000 franc av Pontus Fürstenberg i Göteborg. Testamenterad av denne till Göteborgs Konstmuseum.

Redaktionens kommentarer

I skissboken A II 1517:26, där skisserna till "Ett barns likfärd" finns, ingår också en rad skisser av roende kvinnor. Möjligen har Edelfelt också tänkt sig en komposition med roende kvinnor, men förkastat den. Möjligen är de skisser till ett helt annat verk. Samtidigt förebådar kvinnorna i båten kompositionsmässigt verket "På havet", målat i Haiko sommaren 1883. Verket reproducerades 1893 i Harper's magazine New Monthly Magazines februarinummer, sid. 341 (träsn.). Edelfelt skriver den 24 mars 1887 till Alexandra Edelfelt att Harper's Magazine har beställt teckningar och text för en illustrerad skildring av en resa i Finland. För femton teckningar skulle tidningen betala konstnären 3500 franc. Resan genomfördes sommaren 1887 och många av teckningarna som reproducerades i 1891 bygger på det arbete Edelfelt gjorde under resan.

Förekomster i brev

Lördag d. 28 mars, på jernvägen mellan Göteborg och Jönköping 28 mars 1885
"På havet" tar sig bra ut i Fürstenbergs galleri; ljuset i galleriet är bra; de andra tavlorna är goda, de hör till den modernaste franska riktningen. Alla talar med vänlighet om Edelfelts utställning; har verkliga vänner i Köpenhamn.

Kjöbenhavn Måndag d. 30 Mars 1885 30 mars 1885
Får lust att måla dugliga saker; bäst att inte grubbla på "På havet" eller "Scherzando", utan bara "gå på". Konstutställningen i Köpenhamn öppnar följande dag.

Paris d. 4 maj 1885 4 maj 1885
Edelfelt kommenterar krigsrykten; det väntade kriget [mellan Ryssland och Storbritannien] verkar torka in; konstaterar att ett krig mellan "två s.k. civiliserade nationer" vore galet; nu slipper Helsingfors bli utsatt för bombardemang och kejsaren kan komma och se sina söner exercera i Villmanstrand; Edelfelt kan ställa ut på Finska konstutställningen i Helsingfors; undrar om han borde be Fürstenberg låna "På havet" till utställningen; ber Alexandra Edelfelt rådfråga B.O. Schauman .

Paris d. 17 juni 85. 17 juni 1885
Johnson, som har köpt "Lekande pojkar på stocken", har en av de bästa konstsamlingarna i Amerika; han har inte varit i Paris på fem år, men känner väl till "Gudstjänst i nyländska skärgården" och "På havet".

Paris d. 27 Juni 85 27 juni 1885
"– Tikkanen skref till mig att han skrifvit till Fürstenberg för att få taflan. Så onödigt. Helsingfors publik har sett den, och kejsarn lär ej bry sig om den samt isynnerhet ej köpa den eftersom den är såld. Fürstenberg utlånar den mycket ogerna, och blir bestämdt arg, hvilket jag så väl kan förstå. – Jag är rädd att hela utställningen blir en pannkaka. Nu skrifver redan Tikkanen –".

Paris d. 24 mars 87 24 mars 1887
Harper's Magazine har beställt en illustrerad resa i Finland: femton små teckningar till 3500 franc; text på 10000 ord till 600 franc; vill Annie Edelfelt skriva texten tillsammans med Edelfelt? Vill Annie och Berta Edelfelt komma med på resan? De skulle vara bättre att ha med än Tavaststjerna, och skulle kanske skriva bättre än han.

Paris d. 18 april 87 18 april 1887
Den chilenska herrn verkar stormrik; han har följt med konsten i Paris också då han har varit "därborta"; han talade om Edelfelts målningar "På havet" och porträttet av Pasteur som om gamla bekanta; han beställde en tavla av Dagnan, utan att fästa sig vid priset.

Montbeliard 15 juli 88 fortsatt 18 juli 15 juli 1888
Konstverken till världsutställningen ska lämnas in 20 december; det komplicerar alltsammans, eftersom det inte är troligt att Edelfelt får låna "På havet" av Fürstenberg, "Ett barns likfärd" av Botkin och "museitavlorna"; nu blir porträttet av Pasteur kanske det enda; har i 3-4 år planerat att denna världsutställning ska bli en succé; ser illusionen ramla som följd av egen oro.