Redaktionens kommentarer

Liten schematisk teckning av obekväm sovkupé.

Förekomster i brev

Det finns inga bilder för det här konstverket.