Redaktionens kommentarer

Utställda på Galerie Georges Petit våren 1885.

Förekomster i brev

Paris, Lördag 11 april 85 11 april 1885
Hoppas "Lekande pojkar på stranden" är avsänd från Stockholm; vill ställa ut den hos Petit tillsammans med "Interiör från Arbetshemmet för gossar i Helsingfors" och några skisser.

Det finns inga bilder för det här konstverket.