Förekomster i brev

Odaterat fragment 1 januari 1885
Teckningen av pojkarna på arbetshuset har köpts av tryckaren och etsaren Gillot.

Paris. d. 26 April 1885 26 april 1885
Bara pennteckningen av "Arbetshuset" är såld till Gillot.

Det finns inga bilder för det här konstverket.