Redaktionens kommentarer

man som talat svenska med finsk dialekt, brev till Alexandra Edelfelt 14 och 15.12.1873

Förekomster i brev

Det finns inga bilder för det här konstverket.