Förekomster i brev

Paris d. 12 Juni 1885 sent på aftonen. 12 juni 1885
Edelfelt tidsplanerar och undrar hur det ska gå med porträttet av Madame Appert i Köpenhamn.

Det finns inga bilder för det här konstverket.