Förekomster i brev

Paris, onsdag d 27 jan. 86 27 januari 1886
Fru Kahn har bott i samma hus som gamla markisinnan de Chambure; en 20-årig vacker, livlig och rolig judinna med rödgult hår; Chambure menar att hon ska låta måla sig i pastell av Edelfelt.

fredag d. 7 fortsatt lördag d. 8 januari 1887. 7 januari 1887
Madame Kahn är sjuk och kan inte sitta för porträtt.

Det finns inga bilder för det här konstverket.