Redaktionens kommentarer

Teckning i anslutning till Porträtt av Skulptören Ville Vallgren (1855-1940) och hans första hustru Antoinette Råström (1858-1911) (H355). Se Hintze 1942, s. 78, katalog nummer 355: Träsnitt av Charles Baude (liten folio) i en fransk illustrerad tidskrift 1886; dito i Ny Illustrerad Tidning 1887, sidan 105; dito i Niva, St Petersburg 1902, sidan 969 (stocken sliten); Ord och Bild 1904, sidan 394; Liv och arbete, vid sidan 128; Carl G. Laurin, Nordisk konst IV, Stockholm 1926, sidan 461.

Förekomster i brev

Paris 10 februari 86 10 februari 1886
Edelfelt arbetar förutom med pastellerna med två teckningar åt Baude.

Paris, tisdag d 18 maj 86 18 maj 1886
Osäker koppling Teckning åt Baude för 500.

Det finns inga bilder för det här konstverket.