Redaktionens kommentarer

Beställd i Paris 1886.

Förekomster i brev

Paris, tisdag d 18 maj 86 18 maj 1886
Teckning till tidningen Revue Illustrée för 300.

Det finns inga bilder för det här konstverket.