Bertel Hintzes beskrivning

Vy av Borgå i starkt solsken, sett från Näsebacken. I förgrunden ån med glittrande vatten, som återspeglar de röda, gula och gråbruna strandbodarna. Längst till vänster domkyrkans gavel och tak, inbäddade i grönska, i mitten klockstapeln och Diktarhemmet, till höger några trähus. Lätta moln på himmeln. Dominerande röd färg. 48,5 x 64. Signerad A. Edelfelt. Målad sensommaren 1886 samt retuscherad och på nytt signerad i Helsingfors eller Paris hösten samma år. Jfr den fria förstudien katalognummer 381.

Redaktionens kommentarer

Verket reproducerades 1893 i Harper's New Monthly Magazines februarinummer, och senare i Finland i 19:de seklet. Edelfelt skriver den 24 mars 1887 till Alexandra Edelfelt att Harper's Magazine har beställt teckningar och text för en illustrerad skildring av en resa i Finland. För femton teckningar skulle tidningen betala konstnären 3500 franc. Resan genomfördes sommaren 1887 och många av teckningarna som reproducerades i Harper's Magazine 1891 bygger på det arbete Edelfelt gjorde under resan. Denna vy över Borgå (1886) och verket på Havet (1883) var äldre verk som reproducerades i tidningen.

Förekomster i brev

Paris d. 14 dec 86 14 december 1886
Osäker koppling Dagnan har sett tavlorna flyktigt och menar att Edelfelt kan göra något av "Borgåtavlan", som anses vara något nytt. Osäker koppling Edelfelt har fått sina tavlor uppspända på ramar.

Paris d. 18 januari 87 18 januari 1887
Det är synd att Borgåtavlan inte har blivit slutförd "efter naturen"; den skulle passa bra på Mirlitons utställning.

Paris d. 24 mars 87 24 mars 1887
Harper's Magazine har beställt en illustrerad resa i Finland: femton små teckningar till 3500 franc; text på 10000 ord till 600 franc; vill Annie Edelfelt skriva texten tillsammans med Edelfelt? Vill Annie och Berta Edelfelt komma med på resan? De skulle vara bättre att ha med än Tavaststjerna, och skulle kanske skriva bättre än han.

Det finns inga bilder för det här konstverket.