Redaktionens kommentarer

Utförd för Charles Baude i februari 1887.

Förekomster i brev

Paris d. 14 februari 1887 14 februari 1887
Edelfelt har retuscherat för Baude, har kopierat en teckning.

Det finns inga bilder för det här konstverket.