Redaktionens kommentarer

Målad för Alexandra Edelfelt i februari 1888 för att berätta hur Edelfelt och Ellan de la Chapelle inrett sitt första hem i Paris.

Förekomster i brev

Paris, fredag d. 24 februari 88 24 februari 1888
Med brevet medföljer en liten akvarell som föreställer ett hör av salongen i hemmet med Munthes "liggsoffa" [schäslong] en pendyl i Louis XIV-stil i brons med inlagd sköldpadd som Chambure givit som gåva, på väggen är Edelfelts studier, på golvet en björnhud och på bordet är böcker av fru Lenngren, Runeberg, Tegnér, Snoilsky och några franska författare.

Det finns inga bilder för det här konstverket.