Redaktionens kommentarer

Möjligen utställd i Köpenhamn våren–sommaren 1888.

Förekomster i brev

Paris 20 juni 1888 20 juni 1888
Inget svar från Ahrenberg; frågat honom om det fortfarande går att skicka "Kvinnor utanför Ruokolaks kyrka", "Paris i snö" och en studie till utställningen i Köpenhamn; telegraferat till Krohn om saken.

Det finns inga bilder för det här konstverket.