Bertel Hintzes beskrivning

En 14-årig flicka i ljusblå klänning och röd filthatt på mörkbrunt hår sitter med händerna hopknäppta över ryggstödet på en vit stol. Huvudet i fas åt vänster. Grön fond. Dagmått 71,5 x 49. Signerad A E -83. Målat på Haiko sommaren 1883.

Redaktionens kommentarer

Edelfelt målade flera porträtt och gjorde skisser av sina systrar. Porträtten av Berta Edelfelt i röd hatt är från sommaren 1883 respektive 1884 (Hintze 284). Det senare porträttet förefaller vara en vidareutveckling av porträttet i pastell (Hintze 240) från 1883. Flickan vid pianot är uppenbarligen Annie Edelfelt. Liksom Berta sitter Annie lutad med armen över stolsryggen. Kvinnor som på olika sätt lutar sig över stolsryggar förekommer också i andra verk av Edelfelt, t.ex. "Från direktoriets tid" 1881 (Hintze 203), "Virginie" 1883 (Hintze 227), "Ung dam med duvor" 1883 (Hintze 232) och "Modellpaus i Edelfelts ateljé i Paris" 1886 (Hintze 365).

Förekomster i brev

Montbeliard 11 juli 1888 11 juli 1888
Porträttet av Daniel Grosjean blir i samma storlek som porträttet av Berta Edelfelt; porträtterar honom i uniform.