Bertel Hintzes beskrivning

I en interiör sitter en medelålders man med mustascher, snibbkrage och stor kravatt; håret benat på vänstra sidan. Halvfigur; högra armen vilar på stolkarmen. Påbörjat i Montbéliard (Marti var gift med Elisabeth Grosjean, jfr katalog nummer 401) i november 1889 och fullbordat i Paris vårvintern och våren 1890.

Redaktionens kommentarer

Edelfelt målade Mademoiselle Elisabeth Grosjeans porträtt i Paris våren 1887 (Hintze 401). I brev till Alexandra Edelfelt den 1 maj 1888 berättar Edelfelt att han har blivit inbjuden till familjen Grosjean i Montbéliard samma sommar för att måla fyra porträtt i pastell. Edelfelt besökte Montbéliard i juli 1888 och förberedde porträtt av Monsieur och Madame Grosjean. Han slutförde under vistelsen ett porträtt av Elisabeth Grosjeans bror Daniel, en ung officerare (Hintze 450). Beställningarna från den Grosjeanska familjen fortsatte 1889 med detta porträtt av dottern Elisabeths man Samuel Marti.

Förekomster i brev

Paris 1sta Maj 1888. 1 maj 1888
Grosjean med dotter, som är stiligare än någonsin, har bjudit Edelfelt bjudit till Montbeliard för att han ska göra fyra porträtt i pastell; Edelfelt är inbjuden med Ellan; en sådan resa fördröjer hemkomsten, men ger pengar.