Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

Motiv från Holmens kanal en gråvädersdag med regndis. På akterdäcket av fregatten Sjaelland står längst i förgrunden en vitklädd matros hållande en tross, helfigur i profil åt höger. Bakom några vanter längst till höger framskymtar aktern av en lustjakt med Dannebrogen hissad. Mellan dessa två fartyg går snett mot bilddjupet en smal flottbro. Längst till vänster några gamla, avriggade örlogsfartyg med hventak, till höger några ångfartyg. I bakgrunden en diffus stadssilhuett. Kolorit i grått. Ca 95 x 150. Signerad A. Edelfelt. Påbörjad i Paris senhösten 1889 och fullbordad i Helsingfors hösten 1890 på beställning av Kejsarinnan Dagmar, som likväl enligt uppgift av Fru Saima Neovi torde ha funnit målningen alltför färglös och i stället beställde av Edelfelt katalog nummer 558 (Från Köpenhamns redd II).

Förekomster i brev