Bertel Hintzes beskrivning

Utsikt över Borgå från Näsebacken med ån i förgrunden. Samma motiv representerat i Harper’s New Monthly Magazine, Febr. 1891, sid. 344. Finska Konstföreningens utlottning 1889.

Förekomster i brev

Paris d. 24 mars 87 24 mars 1887
Harper's Magazine har beställt en illustrerad resa i Finland: femton små teckningar till 3500 franc; text på 10000 ord till 600 franc; vill Annie Edelfelt skriva texten tillsammans med Edelfelt? Vill Annie och Berta Edelfelt komma med på resan? De skulle vara bättre att ha med än Tavaststjerna, och skulle kanske skriva bättre än han.

Det finns inga bilder för det här konstverket.