Bertel Hintzes beskrivning

På en strandstig i dämpad solbelysning vandrar en ung dam — Annie Edelfelt — i elegant, grå klänning, blå slängkappa och hög, gul hatt med röd garnitvr. I handen ett parasoll. Framför henne går till vänster en stor, svart hund. I förgrunden till höger stenar, i fonden skog. 45 x 59. Målad sannolikt sommaren 1883. En motsvarande målning deltog i Edelfelts utställning i Köpenhamn och Göteborg 1884 (700 kr) samt i Femte utställningen av »Société Internationale de peintres et sculpteurs» i Galerie Georges Petit, Paris maj 1885. Då ovan beskrivna målning är jämförelsevis skissaktigt utförd, osignerad och delvis ofullbordad, utgör den sannolikt en skiss till den slutliga målningen.

Förekomster i brev

Lördag d. 28 mars, på jernvägen mellan Göteborg och Jönköping 28 mars 1885
Alla talar med vänlighet om Edelfelts utställning; har verkliga vänner i Köpenhamn.

Kjöbenhavn Måndag d. 30 Mars 1885 30 mars 1885
Konstutställningen i Köpenhamn öppnar följande dag.

Paris, Lördag 11 april 85 11 april 1885
Osäker koppling Hoppas "Lekande pojkar på stranden" är avsänd från Stockholm; vill ställa ut den hos Petit tillsammans med "Interiör från Arbetshemmet för gossar i Helsingfors" och några skisser.

Paris d. 4 maj 1885 4 maj 1885
Osäker koppling Edelfelt väntar på herrskapet Ekelund-Mellin, som kommer för att se verken och ateljén.