Bertel Hintzes beskrivning

Utsikt i högt perspektiv över en fjärd med några segelfartyg. I förgrunden en strandsluttning med en del av en magasinsbyggnad (?) längst till höger. Oljemålning i höjdformat. Målad sannolikt senhösten 1883.

Förekomster i brev

Lördag d. 28 mars, på jernvägen mellan Göteborg och Jönköping 28 mars 1885
Alla talar med vänlighet om Edelfelts utställning; har verkliga vänner i Köpenhamn.

Kjöbenhavn Måndag d. 30 Mars 1885 30 mars 1885
Konstutställningen i Köpenhamn öppnar följande dag.

Det finns inga bilder för det här konstverket.