Redaktionens kommentarer

Axel Gallén fick hjälpa Edelfelt att kopiera en studie, som skulle bli "en tavla" sommaren 1885 i Paris. Det är oklart vad det var för en studie och om det någonsin blev ett fullbordat verk.

Förekomster i brev

Paris 18 juni 85 18 juni 1885
Edelfelt har bett Gallén kopiera en studie som ska bli en tavla, mest för att hjälpa honom.

Det finns inga bilder för det här konstverket.