Redaktionens kommentarer

Detta är möjligen "Au Bois de Boulogne" (Promenad i vagn i Champs-Elysées), Hintze nr 370, som var beställd av Herman Standertskjöld-Nordenstam. I början av brevet har Edelfelt dock antecknat att Standertskjölds beställning är färdig, vilket gör det osannolikt att han uppfattar den som ofärdig senare i samma brev. Under de kommande månaderna bearbetade Edelfelt trots allt pastellen och skriver om arbetet.

Förekomster i brev

Paris, tisdag d 18 maj 86 18 maj 1886
Osäker koppling Edelfelt hinner inte med pastellen nu.

Det finns inga bilder för det här konstverket.