Bertel Hintzes beskrivning

Motiv från kyrkviken i Ruokolaks en söndagsmorgon; på stranden grupper av allmoge i folkdräkt, bland dem är i förgrunden till vänster Edelfelts trotjänarinna Fredrika Snygg avbildad. På krönet av strandsluttningen ligger kyrkan längst i bakgrunden På viken kyrkbåtar som nalkas. Kolorit i blått och vitt. 42x57. Signerad Edelfelt. Målad på Haiko sannolikt i augusti 1887 samt retuscherad i Helsingfors i september 1892 för reproducering i »Finland i 19:de seklet»; målningen blev likväl icke avbildad.

Redaktionens kommentarer

Edelfelt skriver den 24 mars 1887 till Alexandra Edelfelt att Harper's Magazine har beställt teckningar och text för en illustrerad skildring av en resa i Finland. För femton teckningar skulle tidningen betala konstnären 3500 franc. Resan genomfördes sommaren 1887. Det här verket har kommit till som ett resultat av den resan. Under sin resa och vistelsen i Immola by i Ruokolaks socken i juli 1887 lade Edelfelt också grunden till andra verk med Ruokolaksmotiv: "Hannonhaudon emäntä" (Karelsk bondvärdinna), Hintze nr 420; Elli Jäppinen vid spiseln, Hintze nr 421; Kvinnor utanför Ruokolaks kyrka, Hintze nr 423.

Förekomster i brev

Paris d. 24 mars 87 24 mars 1887
Harper's Magazine har beställt en illustrerad resa i Finland: femton små teckningar till 3500 franc; text på 10000 ord till 600 franc; vill Annie Edelfelt skriva texten tillsammans med Edelfelt? Vill Annie och Berta Edelfelt komma med på resan? De skulle vara bättre att ha med än Tavaststjerna, och skulle kanske skriva bättre än han.