Redaktionens kommentarer

Bassan; brev till Alexandra Edelfelt 4.8.1874

Förekomster i brev

Det finns inga bilder för det här konstverket.