Redaktionens kommentarer

Teckning från Albert Edelfelts resa med Carl Albert Edelfelt på Åland 1868.

Förekomster i brev

Ombord på Grefve Berg d. 3 Juli 71. på resa till Åland 3 juli 1871
Edelfelt har varit i Degerby och Mariehamn med Carl Albert Edelfelt 1868.