Redaktionens kommentarer

Två judar i kaftaner, brev till Alexandra Edelfelt 7.3.1876

Förekomster i brev

Wien d. 7 Mars 1876 7 mars 1876
Ju mer de närmade sig polska gränsen desto mera judar syntes vid stationerna, i Polen och Galizien syntes nästan inga andra "varelser"; "trefliga gossar i långa kaftaner", Edelfelt kan inte motstå det "syndiga" begäret att rita av dem för Alexandra Edelfelt; förutom den välkända ansiktsbyggnaden har dessa herrar ett drag av elakhet och illmarighet som vida bättre återger Mefistofeleskaraktären än herr Bergholms [troligen Kaarlo Bergbom] förträffliga mask på finska teatern.

Det finns inga bilder för det här konstverket.