Redaktionens kommentarer

Teckning från Kajsaniemi 1876.

Förekomster i brev

Skovvänge egendom, (Vordingborg) d. 1 Juli 1876 1 juli 1876
Får se om Edelfelt kommer att arbeta i sommar; att teckna borde åtminstone inte vara så ansträngande.