Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Förekomster i brev

Gatschina d. 5 februari 1882 5 februari 1882
Ahrenberg ber mig teckna något till en festskrift för Lönnrot, som tyckes föranstaltad af Finsk Tidskrifts redaktion.

Petersburg d. 5 mars 1882 5 mars 1882
Nu är det sent. Sebastian slumrar. Jag har afskickat en teckning till Ahrenberg. Det är naturligtvis för sent att få den skuren till festbladet, men jag afsände den för att bevisa min goda vilja. God natt, god natt. Gratulera Butti hjertligt till hennes födelsedag. Jag skall skicka henne något i öfvermorgon, då jag hoppas få pengar. – Mammas Atte

d. 17 april 82 17 april 1882
Tack för Lönnrotstidningen. Min Mardusa är så grym, emedan den alls ej var beräknad på att bli reproducerad i samma storlek, i tredjedels skala skulle den kanske ej ha tagit sig så galen ut. Nu är hon fasaväckande.

Det finns inga bilder för det här konstverket.