Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

Ofullbordad komposition. På ett berg i förgrunden med utsikt över ett vidsträckt skärgårdslandskap med havet i bakgrunden, en holme till vänster och klippiga vikar till höger sitter i mitten kung Fjalar i blågrönt, hopsjunken, med huvudet lutat mot högra handen. Framför honom ligger Hjalmars lik i rödbrun mantel. Längst till höger står Dargar i grått, sedd snett från ryggen. Akvarell 91,5 x 133. Målad på Haiko juli–augusti 1894 i anslutning till illustrationerna till Runebergs "Kung Fjalar" samt lämnad halvfärdig.

Förekomster i brev

Paris den 6 juni, Gustafsdagen 1894. 6 juni 1894
Jag har lust att måla Kung Fjalar i sommar – något rigtigt storartadt.

Viborg söndag afton [blyerts 1897 hösten] 1 oktober 1895
På Fjalar har jag försökt arbeta om qvällarne vid elektriskt ljus (det fins öfverallt här) men det har ej velat gå. Jag får här mindre än på Haiko och i Brunnsparken, tag i den fornnordiska stämningen.

Det finns inga bilder för det här konstverket.