Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

Fri förstudie till Dargars gestalt i H724. Bröstbild i halv fas åt vänster av en gammal, fårad allmogeman (densamme som till höger i H454) med stripigt, gulbrunt, grånat hår, blonda mustascher och kort hakskägg; grå rock. Ljus, rödbrund fond. Tempera och vaxblandad oljefärg. 55 x 38. På frånsidan intyg från 1910 av Ellan von Born. Målad på Haiko sannolikt sommaren 1894.

Förekomster i brev

Viborg söndag afton [blyerts 1897 hösten] 1 oktober 1895
På Fjalar har jag försökt arbeta om qvällarne vid elektriskt ljus (det fins öfverallt här) men det har ej velat gå. Jag får här mindre än på Haiko och i Brunnsparken, tag i den fornnordiska stämningen.

Det finns inga bilder för det här konstverket.