Verkförteckning

Hintze: Helsingfors 1871. G. W. Edlunds förlag. Titelblad och 5 illustrationer, pennteckningar i sepia med täckvitt , litogr. av F. Tilgmann, Helsingfors. 1. Titelbild: En mor berättande sagor för 4 barn; texten inramad av en arabesk av sagogestalter som stiger upp ur brinnande lampa. 2. Prins Florestan väcker Törnrosa, signerad med monogram. AE 3. Olle på skidor 4. Mirza och Mirjam i öknen 5. Pekkas äventyr med vargen 6. Finbul fångar solens barn

3 / Bokillustrationer Johan Ludvig Runeberg: Julqvällen


Hintze: Helsingfors. G. W. Edlunds förlag. 1876. 1. Augustas möte med Pistol. 2. Majoren välkomnar Augusta. 3. Augusta läser för kaptenskan. 4. Pistol berättar i stugan. 5. Kaptenens hemkomst. 6. Pistol och majoren. På beställning av förläggaren G. W. Edlund utfördes teckningarna i Paris i april–september 1875, tecknades på stockar av Edelfelt och skars i trä av Charles Baude. Träsnitten trycktes i en upplaga av 1000 exemplar av tryckaren Claye i Paris; en del av upplagan retuscherad för hand av Edefelt.

Hintze: Söderströms & C:o, Helsingfors 1898–1900. Med 120 målade eller tecknade illustrationer och helsidesplanscher, 66 vinjetter (av vilka 10 för de ursprungliga häftesomslagen) och 55 initialer av Edelfelt. Utgiven i 10 häften à 3:50; det första utkom 12 december 1898, häften 2–6 år 1899 samt 7–10 år 1900. Illustrationerna, som efter förstudier 1894–97 utfördes 1897–1900 på beställning av Söderström & C:o, inköptes år 1903 från förläggaren av Antellska delegationen för 15 000 mark. Flertalet förstudier i Ateneum (skissboken A II 1517:1). Samtliga slutliga illustrationer utställdes i maj 1901 i Kunstindustrimuseet i Köpenhamn, på Edelfelts exposition i Helsingfors februari 1902, i Åbo stadshus festsal mars 1902, i Nationalmuseum i Stockholm mars–april 1902, i Tammerfors oktober 1903, i Galerie Schulte, Berlin november–december 1903, på Minnesutställning 1910, N:o 245. Den för Sverige avsedda delen av den svenskspråkiga upplagan som inalles uppgick till 2 000 exemplar, utgavs på Albert Bonniers Förlag, Stockholm. Samtidigt utkom en finskspråkig upplaga hos Werner Söderström, Borgå. En särskild lyxupplaga på handgjort papper och bunden i helläder trycktes i 4 exemplar för Edelfelt och för hans mor, för förlagets dåvarande chef, kammarrådet Lennart Söderström, samt för dess konstnärlige ledare, arkitekt Jac. Ahrenberg.

Hintze: Bröstbild av en ung flicka i fas åt höger med utslaget brunt hår. Ljus, höghalsad klänning. Oval. Signerad in duplo: A. Edelfelt 1872. På baksidan antagligen av Edelfelt: Till Karin von Born 1891. Målad i Helsingfors vårvintern 1872.

Hintze: Bröstbild i fas åt höger av en sittande, vithårig gumma med skarpa rynkor i ansiktet. Brun klänning och svart sidenschal med lilafärgat mönster. Gråbrun fond. 58 x 45. Sign: A. Et 1872. Målat i Helsingfors vårvintern 1872. Belönat med II premien vid Finska Konstföreningens dukattävlan 1872.

Hintze: En äldre, svartklädd man med godmodigt uttryck. Kal hjässa med krans av grått hår. Halvfigur vänd åt vänster. Grå, neutral bakgrund. 75 x 60. Signerad: A. Edelfelt 1872. Målat i Borgå våren 1872 på beställning av Professor Wallgren, som enligt uppgift satt modell endast några gånger.

Hintze: Dam med blåa ögon och mörkt, nästan svart hår, iklädd en ljus, gråblå sidenklänning med vit spetskrage; vid kragen ett diamantsmycke. Kring halsen ett smalt, svart sammetsband med en guldmedaljong. Bröstbild. 59 x 43 (oval) Målat på Granbäck invid Jönköping sommaren 1872.

Hintze: Bröstbild vänd åt höger av en vithårig man med hög ansiktsfärg. Mörkblå generalsuniform med många ordenstecken och ljusblått Serafimerband över börstet. Ljusgrå fond. Rentoilerad. 75 x 62 cm. Signerad (otydligt): A. Edelfelt. På beställning av Borgmästaren C. M. Holm i Borgå målat i september på Gripsholm, efter C. V. Nordgrens där befintliga, 1846 utförda kopia av K. F. von Bredas original från 1815. En av Edelfelt senare utförd replik, målad på beställning av fabrikanten C. A. Lewin för Kiala.

Hintze: Bröstbild i fas av en ung, dekolletterad dam, rikt smyckad med pärlor i det uppsatta håret, vid öronen, kring halsen och på den dyrbara dräkten. Höga ögonbryn, stora, tunga ögonlock, stor näsa. Mörk bakgr. 62 x 51. Dat: 1872. På baksidan intyg av Berta Edelfelt. Detta porträtt har liksom övriga original eller gamla repliker förest. samma person (två på Gripsholm, ett på Skokloster, ett i Sinebrychoffska samlingen) tidigare ansetts föreställa Ebba Brahe , men har numera identifierats såsom föreställande kung Karl I av England gemål. Kopierat i september 1872 på Gripsholm efter n:o 1744 i samlingarna (Kat. 1927) som sannolikt återgår på ett kopparstick av Van Dyck.

Hintze: Oljemålning, utförd i Finland omkring 1872-1873.

Hintze: Scen från Salutorget i Helsingfors vid "Kejsarinnans sten" en grå vinterdag. I förgrunden till vänster en jude i stövlar, skärmmössa och lång "kaftan" med pälskrage; han visar en stövel åt en bonde och hans pojke som sitter vid ett lass till höger. Några stövlar ligger på marken i förgrunden till vänster, till höger en hund. Bakom denna grupp sitter en gubbe och en gumma vid ett tekök. Längst i bakgrunden skymtar den obebyggda Skatudden. Kolorit i gråbrundt på ljus grund med enstaka ljusblå accenter på himlen och den sittande bondens byxor. 39 x 44,5. Signerad Alb. Edelfelt. Hfors - 73. Målad i Helsingfors i början av 1873. Vid Finska Konstföreningens dukattävlan belönad med "mention honorable".

Redaktionen: "Bland verk ur Edelfelts kvarlåtenskap har några odaterade akvareller föreställande påklädda modeller bevarats. Ryss i lång kaftan, modellstudie (Ateneum) föreställer samma ryska jude i en identisk ställning och klädsel som avbildats i Jude som säljer stövlar. Modellen är porträtterad lutande mot en stav och skuggningen mot väggen, samt det plana modellbordet han står på berättar om hur målningspraktiken gått till." Marina Catani, Bukowskis, Helsingfors auktion F161, 300. Albert Edelfelt, Jude som säljer stövlar.

Hintze: Skisserad studie i brunt och grått. En gammal, rysk pepparkaksförsäljare i lång, blå överrock och skärmmössa sitter till vänster och röker en kritpipa, medan en gosse och en flicka till höger betraktar innehållet i hans låda. Oljemålning. 22 x 18. Målad kring årsskiftet 1872–73. Enligt uppgift av fröken Annie Edelfelt identisk med den studie "Cigarettförsäljare", som deltog i Minnesutställningen 1910.

Hintze: I ett dricksglas, till hälften fyllt med vatten, står en bukett med en mörkröd pion, några små ljusröda rosor samt några lilafärgade aklejor. Neutral, gråbrun fond. 27 x 25. Daterad 30/6 73.

Hintze: Bröstbild i helfas av en äldre, kraftigt byggd man med bruna ögon, gråbrunt hår och gråbruna mustascher samt rödaktig ansiktsfärg. Svart rock och svart kravatt mot vitt skjortbröst. Grå fond. Målat på Kiala sommaren 1873.

Hintze: Studie av en stor, murad ugn med en gryta i träarm över elden. På spiselkappan står en butelj. Till höger ett träspann på en liten bänk. Kolorit i grått, brunt och gult. 32 x 39. Sannolikt fri förstudie till "Hemkomsten från jakten" (N:o 26 i Hintzes katalog).

Hintze: I en bondstuga med hålkakor på stänger i taket sitter en ung mor med sitt barn i famnen; bredvid till höger en vagga. I fondväggen ett fönster med utsikt över sommargrönska; starkt solsken på en ugnsmur längst till höger. Under fönstret en soffa, längre till vänster en säng. I taket hänger en ljusröd tröja. 31,5 x 33,5. Sannolikt fri förstudie till "Hemkomsten från jakten" (N:o 26 i Hintzes katalog).

Hintze: Stående manlig modell med naken överkropp, huvudet i halv fas åt vänster. Halvfigur i naturlig storlek. Vänstra handen vid sidan. 92 x 72. Signerad AE 31 X 73. Edelfelts första målade studie efter naken modell, utförd i oktober 1873 vid akademin i Antwerpen.

Redaktionen: Samma modell verkar återkomma i senare studier efter naken modell.

Hintze: Bröstbild av en omkring 50 års man i brun kostym och stor, svart halsduk, hitvänd profil åt vänster. Benat, grått hår, kort grått skägg och små mustascher. Brun bakgrund. 45 x 37. Signerad (delvis mycket otydligt): Albert Edelfelt Antwerpen 1873 (signeringen gjord omkring 1903). Ett av de tre "Studiehuvuden från Antwerpen", som under nummer 10 deltog i Finska Konstföreningens utställning 1876.

Redaktionen: Skomakaren hade suttit modell på konstakademien i Antwerpen hösten 1873, troligen identisk med "Studie av en man i brunt", Hintze nr. 31.

32, 33, 34 Studiehuvud

Hintze: 32: Bröstbild av en ung dam i ljusblå sidenklänning med guldbrosch och svart spetsschal. Kring halsen ett svart sidenband med guldmedaljong. Inom målad oval. 32 x 27. Signerad AE 73. Sannolikt ett av de tre studiehuvuden från Antwerpen som ställdes ut under no 10 på Finska konstföreningens exposition 1876 33: Bröstbild i profil åt vänster av en ung italienska. Över axlarna en schal med gröna, rosa och grå ränder. Grå bakgrund. 37 x 32. Signerad AE 73. Utställd på samma exposition 34: Dam i svart. Bröstbild i profil åt höger av en ung dam med svart hår och böjd näsa, svarta ögonbryn och mörka ögon. Svart klänning med smal svart spetskrage kring halsen, svart stenkolsbrosch. I örat svarta stenkolspärlor. Svart bakgrund. 47 x 37. Signerad A. E. Antwerpen 1873.

Hintze: Ett bord med röd duk, en ryttarpistol, en kaukasisk dolk, en revolver, en långpipa med porslinshuvud m.m. Gråviolett fond. 39 x 48,5. Signerad: A. E. 1873.

Hintze: I ett odaterat brev från Antwerpen, anfört av Söderhjelm i "Profiler" (1913, s. 194), omnämner Edelfelt att han i december 1873 utfört en akademikomposition med ett tiotal figurer. I handteckningssamlingen i Ateneum finns en kartongteckning i kol, signerad och daterad Anvers II/XII 73, med sju draperade figurer församlade i ett rum, i vilket aposteln Petrus inträder med handen utsträckt till välsignelse, medan en kvinna håller en brinnande lampa framför honom. Sannolikt identisk med den av Edelfelt omnämnda kompositionen.

Redaktionen: Kan kompositionsövningen som nämns i brevet från 19 november 1873 vara en första idé och utkast till Hintze nr 38?

Hintze: Sittande gubbe med naken överkropp, halvfigur i naturlig storlek, profil åt vänster. Målad vid akademin i Antwerpen för dess tävlan i måleri i mars 1874

Hintze: Skisserad kopia av Rubens' målning "Le Christ à la paille" från 1617–18 i museet i Antwerpen. I mitten Maria med den döde Kristus, t.v. Maria med barnet, t.h. evangelisten Johannes med örnen. Brett målad oljeskiss på kartong. Dagm: 17,9 x 26,2; 17,9 x 7,6; 17,9 x 7,6. Målad i Antwerpen i mars 1874.

Hintze: Liten, skisserad kopia av Rubens' målning från 1619 i museet i Antwerpen. Målad i Antwerpen i mars 1874.

Hintze: Interiör från Attilas bröllopsgemak; hunnerna intränga och finna drottningen lutad över Attilas blodiga lik. Kompositionsteckning i kol, utförd i Antwerpen mars - april 1874. Edelfelts avsikt var att efter denna kartong utföra en oljemålning med omkring 30 cm höga figurer.

Hintze: I ett stort rum ligger Alexander den store efter att ha tömt "den dryck hans läkare Philippos givit honom, oaktat han erhållit ett varnande brev" av Pamenios. Till höger står läkaren med det hopkramade brevet, till vänster tre män. Utom bädden i mitten bestå accesoarerna endast av en vas på golvet bredvid en sköld. Dagmått 85 x 123. Signerad: Albert Edelfelt fecit Antverpiae MDCCCLXXIV. Kartong utförd i april 1874 och prisbelönad vid konstakademiens i Antwerpen tävlan i historisk komposition.

Redaktionen: Utförd med början i mars 1874

Hintze: Midjebild av en ung naken gosse med mörkt lockigt hår och mörka ögon (samma modell som i "Flöjtspelande gosse" nr 56). Kroppen i helfas, huvudet vänt åt höger. Vänstra armen upplyftad, den högra nedhängande. Signerad AE juin 1874. Målad i Gérômes ateljé.

Hintze: En gammal man med långt grått hår och stort helskägg, knäfigur vänd åt höger. Mörk fond. 45 x 37. Signerad: AE juillet 74. Akademistudie från Gérômes ateljé.

Redaktionen: Enligt Hintzes proveniens identisk med "Brummers beställning". Edelfelt har helt enkelt gett en av sina studiearbeten åt familjen Brummer, som minne av deras Parisvistelse, så som beställningen lydde.

Hintze: Rokokointeriör; vid ett förgyllt konsolbord t.v. står en ung dam, halvfigur, i gul sidenklänning med lilafärgat blomstermönster, skrivande ett brev. På bordet en blomsterbulkett och en "billet doux". På väggen en tavla av amoretter efter en tavla av Boucher i Louvren. 114,5 x 87,5. Signerad Alb. Edelfelt Paris 1874. Målad i Paris juli - september 1874 på en beställning av borgmästeren C. M. Holm i Borgå efter en skiss, utförd i Antwerpen våren samma år. Vid Finska konstföreningens dukattävlan 1875 belönad med dåvarande högsta priset 20 dukater.

Redaktionen: Beställningen gjord redan då Edelfelt reste till konstakademien i Antwerpen hösten 1873, men motivet klarnade först senare

Hintze: Studie till "Rokokodam". Bröstbild i fas åt höger av en ung sydländsk kvinna med mörka ögon och svart hår. Svart 1870-tals klänning med ljusblå insats och hög vit krage, ett band av svarta stenkolspärlor kring halsen, guldring i örat, svart hatt med svart plym och vit blomma. Röd bakgrund. Dagmått 45 x 37. Signerad: AE:t mai 1874. Edelfelts sista i Antwerpen, eventuellt första i Paris utförda målning.

Redaktionen: Edelfelts första målning i Paris.

Hintze: Bröstbil i fas åt höger av en ynglig med högburet huvud, blå ögon och mörkt, på de starkast belysta ställena gråskiftande hår. Gråblå rock och vit dubbelkrage. Ljus från vänster. Grå fond. Rentoilerad 1926. 49,8 x 40 (före rentoileringen 49 x 39). Signerad A. Edelfelt Paris 1874. Målat i Paris augusti–september 1874. Antecknat på baksidan av den nya duken: "Albert Edelfelts porträtt ramponerat under röda upproret i Heinola. Restaurerat 1926 av Eric O. W. Ehrström."

Redaktionen: Påbörjat i september 1874.

Hintze: Akvarellskiss, målad i Paris i augusti 1874

Redaktionen: Scen från 1808 som beskrivs i Fänrik Ståls sägner i dikten Wilhelm von Schwerin. I diktens tre sista strofer beskrivs den scen som Edelfelt återgav: Han hade sitt sextonde år ej nått, På bår ren lagd. Långt var det liv dock, han leva fått, Om liv är bragd. Ack, mången grånat i ärans glans, Som fäst med glädje sin strålande krans På den femtonåriges hjässa, Om i byte han vunnit hans. Han hade sitt sextonde år ej nått, Ja, ung han dog; Dock sörjde en blödande här hans lott, Själv prövad nog; Dock stod kring hans läger i tyst förbund Av krigets ädlaste kämpar en rund, Och vad för de tappre han varit, Det syntes i denna stund: Ej veklig klagan, blott saknad tung, Blott sorg var spord. Till hjältens ära, som dog så ung, Ej föllo ord; Men Vegesack prisade livets vår, Och Adlercreutz smekte den bleknades bår, Och ur Druva såg man pressas Rart vin — en stor, klar tår. Edelfelt återkom till temat senare och målade hösten 1893 den döde Wilhelm Schwerin för bokverket "Finland i 19:de seklet". Scenen har återgetts också av andra konstnärer. Helene Schjerfbeck, som 1886 i Paris deltog i arbetet med att måla en replik av Edelfelts porträtt av Louis Pasteur, målade samma år Wilhelm von Schwerins död. Hon återvände till temat 1927.

Hintze: Skiss med motiv från 1808–1809 års krig, målad i Paris i september 1874.

Redaktionen: Edelfelt övervägde att måla tavlan tillsammans med Berndt Lindholm.

Hintze: Ofullbordad studie med ett vinterlandskap i aftonbelysning. På en strand i förgrunden till vänster sitter en finsk soldat och lyfter till avskedshälsning sin hand mot Sveaborg, som syns i bakgrunden till höger omgivet av is. Bredvid honom står en annan soldat med ryggen mot fästningen och knutna nävar. På den gråblå, molnhöljda himlen ett rosafärgat skimmer av den nedgående solen. 22 x 30. Målad i Paris hösten 1874.

Redaktionen: Motivet börjat i början av november 1874. Edelfelt återkom till detta motiv i början av år 1877, då han var missnöjd med Drottning Blanka. Han menade att han för följande tavla ville måla studier i Finland i lugn och ro. Albert Edelfelt till Alexandra Edelfelt 23.2.1877.

Hintze: Scen från år 1630. Kring ett bord på borggården i ett tyskt slott sitter ett tiotal finska soldater vid ett dryckeslag. En soldat till vänster springer upp och utbringar sin skål "Den första bägaren, hurra, kamrater, skall Finland ha!" Färgskiss (till en icke utförd akvarell), målad i Paris hösten 1874.

Hintze: Antagligen akvarell, målad i Paris hösten 1874. Den ena modellen var målaren J. A. Weir, med vilken Edelfelt från hösten 1874 till följande höst delade bostad och ateljé 5 rue du Pont de Lodi. Den andra modellen var antagligen målaren J. S. Sargent, som hörde till samma krets. Andra manliga, amerikanska vänner omnämner Edelfelt ej i sina brev från denna tid. En laverad teckning med två konstnärer arbetande vid lampljus i ateljén vid rue du Pont de Lodi, möjlien en fri förstudie till porträttet, finnes i Ateneum.

Redaktionen: Det rör sig egentligen om två skilda porträtt, ett miniatyrporträtt av amerikanen Dewey Bates och ett större av Julian Alden Weir. Teckningen med de två konstnärerna föreställer Weir och Edelfelt och sändes som julklapp till Alexandra Edelfelt julen 1874. På teckningen står "Rue du Pont de Lodi 5, au sixième à 10 heure du soir" [Rue du Pont de Lodi 5, på sjätte våningen klockan 10 på kvällen], "Les deux bonshommes que voilà Ils sont Weir et moi" [Här är de två gentlemännen, det är Weir och jag].

Hintze: Helfigur av en stående naken man, sedd från ryggen. Armarna nedhängande. Mörk, olikgrön fond. 73 x 54. Signerad AE octobre -74. Akademistudie, målad i Gérômes ateljé.

Redaktionen: Troligen målad under concoursen, inträdestävlingen, till aftonskolan för naken modell i École des Beaux-Arts, oktober 1874.

Hintze: Ung stående naken modell med ett vitt draperi kring höfterna. Halvfigur. Olivgrön bakgrund. 79,5 x 64. Signerad AEt. Novembre -74. Akademistudie, målad i Gérômes ateljé.

Hintze: På en stenmur i en trädgård med mörk grönska sitter en brunhyad naken yngling spelande flöjt; helfigur i helfas. Till höger några stora blommor. Kolorit i gråbrunt. 79 x 58. Signerad AE Décembre 1874. Målad i Paris.

Hintze: Halvfigur av en yngre naken man i fas åt vänster med gulbrun hudfärg, mörkt hår och smala mustascher. Olivgrön fond. På kilramen intyg av Fröken Berta Edelfelt samt anteckning med rödkrita "Paris 1874". 30 x 28. Akademistudie målad i Gérômes ateljé.

Hintze: En gammal man med naken överkropp, yvigt skägg och långt gråbrunt hår, bröstbild i profil åt höger. Brun fond. 41 x 33. Målad sannolikt 1874 i Paris.

Hintze: Sittande naken yngling med ett brunt och vitt draperi över benen. Med bägge händern håller han ett kort, blodigt svärd, som ligger över knäna. Gulbrun karnation med mörk, grå och brun fond. 89 x 71. Antecknat på kilramen (ej Edelfelt): A. Edelfelt. Studie 1874. Akademistudie, målad i Gérômes ateljé.

Redaktionen: Tavlan är möjligen målad redan på konstakademien i Antwerpen i början av 1874 och modellen densamma som finns på skisser daterade 1873 och Anvers, 5/1 1874. I brev från 8.1.1874 står det att en tidigare konststudent Van den Bergh sagt att Edelfelt blir bra bara han undviker de "smutsiga tonerna i öfvergångarne". Beträffande "smutsigheten" skriver Edelfelt 2.2.1874 att hans vän Sidney Adams "menade att smutsigheten i mina ljuspartier kommer av att jag använder alldeles för små penslar, och råddar hela färgskalan på en punkt där han ej såg mera än en färgton". På nakenstudierna från Paris verkar han ha fått bukt på "smutsigheten", de är i jämförelse klarare och enklare i ljuspartierna. De bruna och vita skynkena kring höften återkommer på andra nakenstudier från Antwerpen. Se H30, H39, samt H59.

Hintze: En kraftigt byggd medelålders man med naken överkropp och armarna korslagda över bröstet; svart hår, bruna mustascher och brunt pipskägg. Huvudet i profil åt höger. Halvfigur. Gulbrun karnation mot bakgrund i grått och brunt. 89 x 72. Akademistudie, målad sannolikt 1874 i Gérômes ateljé.

Redaktionen: Modellen verkar identisk med mannen på skissen, som är signerad Albert Edelfelt, Antverpen, samt med mannen på hans första tavla från Antwerpen, H30 Manlig modell. Det är möjligt att han målade tavlan redan under studierna vid konstakademien i Antwerpen 1873-1874. I jämförelse med Edelfelts nakenstudier från Gérômes ateljé i Paris har denna tavla i likhet med H58 Manlig modell med svärd i handen "smutsiga toner i öfvergångarne" som han under studierna i Antwerpen uppmanades att försöka arbeta bort. De bruna och vita skynkena kring höften återkommer på andra nakenstudier från Antwerpen. Se H30, H39, samt H58.

Hintze: På en stol, täckt av ett vitt draperi, sitter en naken svarthårig man med nedböjt huvud och och händerna hopknäppta kring högra knäet. Helfigur i profil åt vänster. Huvudet i fas åt vänster. Brun karnation mot mörk, olivgrön bakgrund. 81 x 65. Målad 1874 eller 1875 i Gérômes ateljé. Förvärvad åt 1876 från konstnären till Ateneum.

Hintze: En äldre naken man, stående helfigur, med klubba i högra handen, den vänstra handen på bröstet. Olivgrön fond. 73 x 59,5. Antagligen på kilramen: A. Edelfelt. Målad 1874 eller 1875 i Gérômes ateljé. Förvärvad år 1876 från konstnären till Ateneum.

Hintze: Knäfigur i helfas av en sittande naken åldring med mager kropp, långt ljusgrått skägg, mustascher och yvigt grått hår. Pergamentaktig karnation mot grågrön fond. 55,5 x 46,5. Antagligen på kilramen: A. Edelfelt. Målad 1874 och 1875 i Gérômes ateljé. Förvärvad 1876 från konstnären till Ateneum.

Hintze: Oljemålning, utförd i Paris december 1874 – januari 1875. Refuserad på Salongen 1875. Tillägg: I en mörk karmstol sitter målaren Berndt Lindholms lille son med en Kasperdocka i vänstra handen; halvfigur i helfas. Han har ljusgult hår, dräkt i ljusrött och svart samt vitt förkläde. Dockan i klara, röda och blå toner. Mörk bakgrund, skiftande i lila. 47 x 39. Signerad A. Edelfelt.

Hintze: Skiss med motiv från 30-åriga kriget. I förgrunden av ett slagfält i skymning böjer sig en ryttare ned över en stupad fanbärare, vars lik delvis är höljt av en trasig blå-gul fana. På en låg kulle i fonden avtecknar sig siluetterna av några soldater mot en brandgul himmel. 28 x 38. Målad i Paris i januari–februari 1875.

Hintze: Akademistudie, sannolikt i halv naturlig storlek, målad i februari 1875 i Gérômes ateljé.

Hintze: En stående naken man, helfigur i fas åt höger, med vänstra foten på en klots. Fonden ljusgrå och olivgrön. 80 x 64. Signerad AE le 15 mai 1875. Målad i Gérômes ateljé. Förvärvad 1876 till Ateneum.

Hintze: Stående ung naken kvinna med brunt hår, helfigur, profil åt vänster. Svart och brun bakgrund. 81 x 65. Målad sannolikt 1875 i Gérômes ateljé.

Hintze: Bröstbild i fas åt höger av en yngre man med brunt hår, stora bruna mustascher och blå ögon. Dräktpartiet endast upptecknat i sepia. Mörkbrun fond. Olja på trä. 24 x 19. Signerad med monogram AE. På baksidan anteckning med främmande hand att porträttet är målat 1877. Då porträttet knappast kan vara gjort efter foto, och doktor Eneberg avled år 1876, är det likväl sannolikt att det har målats under Enebergs studievistelse i Paris 1874–75, där E. hörde till Edelfelts umgängeskrets och därifrån han 1875 reste till London och Tyskland.

Redaktionen: Hintze har fel i sitt antagande att porträttet skulle vara målat 1874–1875. Edelfelt nämner i början av juni 1877 att han ska "börja på" Enebergs porträtt. Det är oklart varför Hintze antar att porträttet inte kan vara målat efter fotografi. Troligen är det målat mer eller mindre efter fotografi, åtminstone med ett fotografi som stöd för minnet.

Hintze: Bröstbild av en 16 års flicka, vänd åt vänster, med långt nedfallande brunt hår, blå ögon och vit blus med gult mönster. Brun fond. 39 x 28. Målad i Helsingfors i oktober 1875.

Hintze: Bröstbild i helfas av en omkring 6-årig flicka med vit klänning, bara armar, ljusbrunt hår, blå ögon och runda kinder. Ljus, gråbrun kolorit mot mörkgrå fond; inom målad rundel. 40 x 37. Målad i Helsingfors kring årsskiftet 1875–1876.

Hintze: Rollporträtt som Lea i Kivis skådespel med samma namn, vari den rikssvenska skådespelerskan första gången uppträdde på finska. Hon är framställd sittande, med händerna korslagda över bröstet och huvudet energiskt vänt åt höger. Halvfigur i naturlig storlek. Mörkröd kjol, vit blus med vida ärmar, mörk huvudbonad på mörkbrunt, skruvlockigt hår, som faller ned över den vita blusen. I bakgrunden ett vitt, i blågrått skiftande, veckat sidendraperi. Dagmått: 85 x 71. Signerad: A. Edelfelt pinxit 1876. Målat i Helsingfors november 1875–vårvintern 1876 på beställning av Finska Nationalteatern.

Hintze: En gammal, krafigt byggd och reslig man i rikt ordensprydd, mörkblå generallöjtnantsuniform står med vänstra handen vid sabelfästet och den högra stödd mot ett bord på vilkett ett par vita handskar ligga. Knäfigur, kroppen i fas åt vänster, huvudet vänt åt höger. Mörk, rödbrun fond. 128 x 102. Signerad A. Edelfelt pinxit 1876. Målad på beställning i Helsingfors senhösten 1875 – vårvintern 1876. Edelfelt önskade ställa ut detta porträtt på Salongen i Paris 1876, men beställaren vägrade, då han fruktade att i motsatt fall anses fåfäng. Belönat med silvermedalj på Konst- och industriutställningen i Helsingfors 1876.

Hintze: Gammal dam i svart sidenklänning med vita spetsmanchetter och vit spetskrage; mörkgrått hår med svart spetsslöja och två mörkröda rosor. Huvudet lutat mot den vänstra handen, en spetsnäsduk i den högra. Sittande halvfigur i halv fas åt höger. Neutral, mörkgrå fond. Oval, dagmått: 87,5 x 75. Signerad A. Edelfelt 1876. Målat i Helsingfors vårvintern 1876.

Hintze: Sittande ung flicka i ljus, gråbrun klänning med vit krage, vita manschetter och en svart medaljong i svart band kring halsen. Händerna vilar i famnen. Knäfigur i halvfas åt vänster. I bakgrunden stora mörkgröna bladväxter. 57 x 45. Signerad A. Edelfelt. 1876. Målad på Hindhår sommaren 1876, fonden fullbordad i Paris våren 1877.

Redaktionen: Edelfelt ansåg att porträttet var färdigt i ett tidigare skede än Hintze uppger; jfr Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt 8.12.1876. Då har porträttet redan blivit fotograferat. Men Dagnan, Simi, Gérôme har rått honom att måla om fonden efter det, jfr Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt 11.12.1876.

Hintze: Sittande ung dam med långa mörkbruna lockar, ljusgrå klänning med vit krage och guldmedaljong i svart band kring halsen. Halvfigur i halvfas åt höger. I högra handen en bok. Mörkgrå bakgrund. 80 x 67. Signerad: A. Edelfelt 1876. Målat i september 1876 för 500 mk i enlighet med en beställning som Edelfelt fått 1874 av dåvarande konsul Eklöf.

Redaktionen: Beställningen gällde inte porträttet från början, därför bollar Edelfelt med olika idéer i Paris.

Hintze: I en gotisk slottsinteriör sitter en ung, blond kvinna – föreställande konung Magnus Smeks gemål – i vit atlasklänning med röda, guldstickade sammetsärmar. På hennes knä rider en gosse iklädd guldbrun blus och ljusgrå strumpor. På golvet till höger en björnfäll, till vänster ett emaljerat skrin med brokigt silkesgarn. På ett bord längst till vänster ligger ett broderi i rött och grönt. Drottningens ljusa gestalt avtecknar sig mot ett mörkt, snidat ekskåp. På väggarna bonader i mörkgrönt och mörkrött samt en del av en målad triptyk. 96,5 x 76. Signerad Albert Edelfelt 1877. Målad i Paris vintern och våren 1877. Modellen var en ung kvinna från Elsass, gossen en blond italienare.

Redaktionen: Idén föddes redan i november 1876, kanske redan tidigare. Då skriver Edelfelt att hans kollega Bourgain hade sett Edelfelts skisser och uppmuntrat honom att fortsätta med motivet, Edelfelt gjorde studier i Cluny.

Hintze: I en egyptisk palatsinteriör går Josef, iklädd en dyrbar dräkt, med utbredda armar mot sina bröder, som i en sluten krets stå eller ligga på knä i förgrunden till höger. Gråbrun kolorit. 45,5 x 55. Signerad A. Et. Paris -77. Målad i mars 1877 såsom akademistudie i kompositionsmålning.

Redaktionen: Skissuppgift i Gérômes ateljé i mars 1877.

Hintze: Nausikaa och hennes tärnor spela boll, medan den skeppsbrutne Odysseus står på stranden och betraktar dem. Tävlingsskiss i kompositionsmålning, utförd i Gérômes ateljé 19 mars 1877

Redaktionen: Edelfelt skrev om ämnet redan tidigare; brev till Alexandra Edelfelt 15.12.1876.

Hintze: Bröstbild i halvfas åt vänster av en ung flicka av sydländsk typ med mörkt hår, stora, mörka ögon och mössa med plymer. Kring huvudet och halsen en vit slöja, knuten över högra axeln. Grå jacka med broderad krage, insats och metallknappar. Mörk, blågrön bakgrund. 43 x 36. Signerad A. Edelfelt 1877. Målad i Paris i april 1877.

Hintze: Motiv från Paris år 1793. Framför en husvägg i ljusgrått och grålila med anslag och inskriptioner med krita, bl.a. "À bas Robespierre", har en ung, mörkhårigt kvinna, halvfigur i profil åt höger stannat, med en dramatisk gest knytande högra handen vid bröstet och vändande huvudet mor vänster. Hon är iklädd hög, mörkgrön filthatt med en tricolor kring kullen, stor, vit fichu och mörkgrön rock med breda uppslag och smala, vita manchetter. I vänstra haden en svart spatserkäpp. Längst till vänster en smal gränd. 60 x 45,5. Signerad A. Edelfelt. Paris 1877. Målad i Paris april–juni 1877. Förvärvad från konstnären av friherrinnan W. Mellin.

Hintze: Framför ett ljusgrönt sidendraperi står en page i 1500-talsdräkt av svart sammet med vit spetskrage och vita manchetter, böjande en florett. Till högerett mörkt ekbord i renässansstil, på vilket ett par gråbruna handskar och en florett ligga. På en stol till vänster en svart mantel, bredvid stor en florett. På golvet en matta i rött, blått och gult. 76 x 54. Signerad A. Edelfelt -77. Målad i Paris maj–juni 1877.

Hintze: Studie till katalog nummer 93. I en i varma röda och gråbruna toner hållen krog i tysk renässansstil med mässingskronor och skeppsmodeller i taket sitter vid ett bord i förgunden en man i moderna kläder. På bordet framför honom står en ölstonka. I fondväggen till vänster ett stort solbelyst fönster med små rutor. Jämförelsevis brett målad. Olja på duk, uppfodrad på kartong. 32 x 26. Signerad A. Edelfelt. Målad i Lübeck juli 1877. Restaurerad och uppfodrad på kartong 1919 av Erik O. W. Ehrström.

Hintze: Motiv från kriget i Finland mellan hertig Karl och Sigismund. Tidpunkt 1597, då Ebba Stenbock efter sin makes, Klas Flemings frånfälle, överlämnat Åbo slott åt hertigen, som i sitt hat mot Fleming låtit öppna dennes kista, vilken, placerad snett mot bildplanet, står på en katafalk i slottskyrkan. Med ryggen vänd mot kistan och bröstet mot betraktaren griper hertigen med en dramatisk åtbörd sin döde fiende i skägget; till höger står dennes änka och den unga, svartklädda Sigrid Stålarm, längst till höger vid ingången en gammal tjänare med nycklar. Under ett litet fönster i bakgrunden längst till vänster en grupp soldater med hillebarder. På väggen bakom mittgruppen, som står i skarp belysning framifrån, hänger till vänster Flemings i sorgflor insvepta vapensköld samt ett krucifix över en pulpet med en uppslagen bok. För den unga soldaten till vänster, som står lutad över kistlocket, har konstnären Aukusti Uotila stått modell. Kolorit i gult, blått, svart och brunt mot grå fond. 157 x 202. Signerad: Albert Edelfelt 1878. Målad i Paris dec. 1877 – mars 1878. Belönad 1878 med Finska statens pris i figurmålning 1200 mk.

Hintze: Mot en mörk, rödbrun bakgrund står en gammal ordensprydd man med kommendörsband över bröstet, iklädd adelsuniform utan hatt och hållande lantmarskaksstaven i högra handen och ett papper i den vänstra. Knäfigur i fas åt höger. Upptill till vänster det von Bornska vapnet. 125 x 95. Signerad A. Edelfelt pinxit Anno MDCCCLXXVIII. Målat på uppdrag av Ridderskapet och adeln i Helsingfors september–november 1878.

Hintze: Motiv från haiko fjärd en solig sensommarmorgon. I förgrunden en bruntjärad roddbåt med tre bondkvinnor, två män och en flicka samt en likkista, ställd snett mot mittoften. På den spegelblanka fjärden synes i bakgrunden en annan roddbåt och en liten ångbåt. Plastiskt tecknade figurer i starka lokalfärger. 120 x 205. Signerad: A. Edelfelt 1879. Målad i det fria på Haiko i augusti-september 1879. TVå figurer fullbordade i paris samma höst efter studier från Haiko. På Paris-salongen 1880 belönad med III-klassens medalj. Målningen ursprungligen avsedd att skildra en dopfärd i skärgården (ett kompositionsutkast, laverad blyertsteckning i privat ägo. Olika utkast och detaljstudier till denna scen i Ateneum, skissbok A II 1517:26 och A III 2028:303. i skissböckerna A II 1517:100, A II 1517:26 och AII 1625 i Ateneum talrika detaljstudier till figurerna samt den slutliga kompositionsstudien, daterade augusti 1879. En nästan identisk kompositionsstudie, laverad pennteckning, samt studier av flickan vid kistan och den yngre kvinnan till vänster avbildade i "Drottning Blanka och Hertig Carl" sidorna 224 och 216. Såld i St Petersburg 1881 åt doktor D. Botkin i Moskva; från dennes samling 1907 inköpt till Antellska samlingarna för 5000 rubel (13350 mk).

Redaktionen: I skissboken A II 1517:26, där skisserna till "Ett barns likfärd" finns, ingår också en rad skisser av roende kvinnor. Möjligen har Edelfelt också tänkt sig en komposition med roende kvinnor, men förkastat den. Möjligen är de skisser till ett helt annat verk. Samtidigt förebådar kvinnorna i båten kompositionsmässigt verket "På havet", målat i Haiko sommaren 1883.

Hintze: Förändrad replik av föregående. På en blott delvis synlig divan sitter en ung brunett – modellen Virginie – lutad mot en rödbrun kudde. Knäfigur i fas åt vänster, iklädd rosafärgad sidenklänning med vit spetskrage och vita manschetter. I händerna en uppslagen bok. På väggen bakom divanen är ett ljusgult, japanskt sidendraperi med broderade blommor och blad i grönt, blått och rosa. Längst till höger några stora, mörkgröna, flikformade blad. 80 x 99. Signerad A. Edelfelt 1880. Målad i Paris hösten 1880 – möjligen påbörjad där redan juni–juli samma år – på beställning av Tooths Gallery, London, men given i Paris hösten 1880 åt Med. dr. F. Antell för en beställning från december 1874. Tooths Gallery erhöll sannolikt den föregående varianten av samma komposition. Testamenterad 1893 av Dr. F. Antell till Finska Staten.

Redaktionen: Målad för H. F. Antell i Paris i januari–april 1880. Hintze har förväxlat "Läsande parisiska" I och II. Det verk som Hintze benämner med nummer II är i verkligheten det första, målat i Paris i januari–april 1880 för H. F. Antell. Hintze nämner att denna version är målad samtidigt som Gunnar Berndtsons "Parisiska". Berndtson anlände till Paris först 17.3.1880 (brev till Alexandra Edelfelt 16.3.1880) och fanns inte på plats under största delen av den tid då Edelfelt målade den första versionen av "Läsande parisiska". Det verk som Hintze benämner nummer I är målat från och med andra hälften av juni 1880 på beställning av Tooth i London. Edelfelts och Berndtsons "Parisiska", som torde vara identisk med "Ja – nej, vilostund i ateljén", har många likheter, främst fonden och modellens dräkt, vilket gör att de ska dateras till samma tidpunkt, som enligt Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt är sommaren 1880. Enligt detta är dateringen 1879 för Berndtsons "Ja - nej, vilostund i ateljén" i utställningspublikationen "Gunnar Berndtson - salongsmålare" (Åbo Konstmuseum, 1998) felaktig.

Hintze: Studie i olja av en gammal zigenare, målad i Granada omkr. 15 april 1881.

Hintze: På en starkt solbelyst, gråtonad gård utan skuggor står i förgrunden till höger zigenaren Mariano i bred hatt samt röd och mörkblå dräkt lutad mot en murpelare. I en dörröppning i bakgrunden till vänster två sittande, skissaktigt antydda kvinnofigurer. Dagmått: 40 x 31,5. Signerad: AE. Granada — april 81. Målad omkring 15 april (brev till B. O. Schauman, Granada 18 april 1881). En akvarellstudie av Mariano — i Ateneum — avb. i Resor o. Intryck, vid sid. 72.

Hintze: Oljemålning, utförd omkring den 15 april 1881 (brev till B. O. Schauman, Granada 18 april 1881). Skänkt av Edelfelt åt familjen von Etter och förstörd vid Haiko gårds brand.

Hintze: Bröstbild i profil åt höger av en ung dansös med vit mantilj över svart hår. Dagmått: 28,7 x 21. Signerad: Seville avril - 81. à Paul Etter son ami Albert Edelfelt. Målad i slutet av april 1881.

Hintze: Skisserad vy av en öppen, trädplanterad gata i starkt solsken med människovimmel i mittplanet samt en krenelerad mur med torn i bakgrunden. I förgrunden till vänster två unga kvinnor i röda och vita mantiljer samt två flickor i brokiga färger; figurernas fötter avskäras av nedre bildranden. Till höger inskrivet av Edelfelt: San Telmo Sevilla - recuerda della feria. 43 x 58. Målad i slutet av april 1881.

Hintze: En sittande medelålders man i högt uppknäppt, nedtill öppen rock samt ljusare väst och benkläder; i högra handen en brinnande cigarett. Helfigur (utan fötter) i fas åt höger. neutral fond. 87 x 53. Signerad: A. Edelfelt 1881. Målat i Paris i mars och juni 1881 på beställning av Louis Pasteur. En förstudie i svartkrita, 34,6 x 30,5 av J. B. Pasteur i en soffa, med en bok i famnen samt med antydda ateljédetaljer i fonden, i Gösta Stenmans handteckningssamling.

Hintze: På en gräsbevuxen strand med några stora, gråbruna stenar i förgrunden till höger samt några tallstammar och ett notskjul i mittplanet till höger står till vänster en gammal präst i svart kåpa vid ett improviserat altare i vitt, predikande för ett 20-tal fiskare, bondkvinnor och barn, som sitta i halvkrets till höger. Prästens gestalt avtecknar sig i skarp silhuett mot bakgrunden av Haiko fjärd, som skiftar i ljusblått, rosa och lila. Kvinnorna i förgrunden i rosa dräkter, huvudsakligen ljusblått och ljusrött, männen, som sitta längre bort, ha mörka kläder i svart eller blått. Rumsdjupet framhäves av några båtmaster, som synas bakom notskjulet. Gråväder med svaga skuggor; mellan de ljusa, rosaskiftande molnen enstaka blå fläckar. 122 x 178. Signerad: A. Edelfelt 1881. Målad i det fria på Nynäs udde, Haiko, juli-september 1881. På Paris-Salongen 1882 belönad med II klassens guldmedalj. Inköpt i maj 1882 för 3,000 franc av Franska staten för Luxembourg-museet. Efter 1913 överförd till museet i Lille.

Redaktionen: Redan då Edelfelt stod i beråd att ställa ut "Ett barns likfärd" (H128)på Salongen i Paris våren 1880, funderade han på ett motiv med kvinnor i olika åldrar. Då tänkte han sig ännu ett historiskt motiv från Vasatiden. Vintern 1880-1881 skrev Edelfelt om att han ville måla något "större", "soligt och glatt" från Haiko. Efter resan till Spanien våren 1881 skrev Edelfelt att han ville måla "något dugligt och allvarsamt" i den karga finländska naturen.

Hintze: Utsikt från Brunnsparken en gråvädersdag med lätt snö. I förgrunden till vänster går ett strandparti snett över bildytan ; i mittplanet till vänster en hög, snöhöljd klippa, Harakka. Mörkgrått vatten och gråmulen himmel. Vid den ljusnande horisonten i blågrönt synes Gråhara fyr. 38 x 70. Signerad. A. Edelfelt. Målad på en timme i början av november 1880.

Hintze: På en solig, gräsbevuxen backe i sensommarfärger sitter en gammal gumma i ljusa kläder- familjen Edelfelts trotjänarinna Fredrika Snygg, "Tajta" - med en pärtkorg i famnen; halvfigur i halv fas åt vänster. I bakgrunden en rödmålad lada i ett skogsbryn. 82 x 60. Signerad: A. Edelfelt 1882. Målad på Haiko i augusti - september 1882. Inköpt 1883 för 1,500 mk av Finska Konstföreningen till Konstsamlingarna i Ateneum.

Hintze: Mot en enfärgad, gråbrun fondvägg står en ung, något fyllig dam med mörkbrunt hår och ljusblå ögon, iklädd en Louis XV-dräkt av ljust siden, skiftande i rosa och grönt, med stor urrigning och korta ärmar, garnerade med breda, vita spetsar. Vid barmen en stor, svart sidenrosett med ett diamantspänne. Kring halsen ett band av spets. I handen en vit, hopfälld solfjäder. Knäfigur i fas åt höger, huvudet och blicken vända åt vänster. Dagmått: 132 x 80. Signerad: A. Edelfelt 1883. Målat i Paris i februari - mars 1883 på beställning (från juli 1882) av legatonssekreteraren L. Reuterskiöld (händerna och armarna retuscherade i Paris 1884).

Hintze: Porträtt av en ung flicka. Oljemålning i litet format. Målat på bestälnning i Paris i slutet av mars och början av april 1883.

Redaktionen: Tre år efter att Edelfelt målat porträttet, fick han ett anbud om att gifta sig med Mlle Foulc.

Hintze: Replik i mindre format av föregående, beställd i februari 1884 för 3000 franc av konsthandlaragenten Bulla för Knoedler i New York , målad i oktober 1884 i Finland. I Paris i april–maj 1885 på köparens begäran delvis omarbetad. Huvusakliga avvikelser: midsommarelden i bakgrunden och kvinnan med barnet på stranden längst till höger saknas. Signerad A. Edelfelt 1884.

Hintze: I en vitmålad, gustaviansk länstol sitter konstnärens 50-åriga mor i ett rum i villan på Haiko. Utsikt genom ett fönster till vänster mot en solbelyst, gräsbevuxen backe med träd längst i bakgrunden. Svart klänning, svart spetsmössa, mörkbrundt hår. I händerna en häftad bok. Halvfigur i fas åt vänster. 81 x 59. Signerad: A. Edelfelt 1883. Målat på Haiko i augusti - september 1882 samt bearbetet och signerat följande sommar. Testamenterat 1935 av Annie och Berta Edelfelt till Konstasmlingarna i Ateneum.

Hintze: En 14-årig flicka i ljusblå klänning och röd filthatt på mörkbrunt hår sitter med händerna hopknäppta över ryggstödet på en vit stol. Huvudet i fas åt vänster. Grön fond. Dagmått 71,5 x 49. Signerad A E -83. Målat på Haiko sommaren 1883.

Redaktionen: Edelfelt målade flera porträtt och gjorde skisser av sina systrar. Porträtten av Berta Edelfelt i röd hatt är från sommaren 1883 respektive 1884 (Hintze 284). Det senare porträttet förefaller vara en vidareutveckling av porträttet i pastell (Hintze 240) från 1883. Flickan vid pianot är uppenbarligen Annie Edelfelt. Liksom Berta sitter Annie lutad med armen över stolsryggen. Kvinnor som på olika sätt lutar sig över stolsryggar förekommer också i andra verk av Edelfelt, t.ex. "Från direktoriets tid" 1881 (Hintze 203), "Virginie" 1883 (Hintze 227), "Ung dam med duvor" 1883 (Hintze 232) och "Modellpaus i Edelfelts ateljé i Paris" 1886 (Hintze 365).

242 På havet


Hintze: Gråvädersdag med frisk bris. I en tjärad, gråbrun skötbåt, avskuren av bildranden vid mellersta toften och sedd från styrbordssidan av fören, sitter vid rodret en fiskare i blå blus, gråbruna byxor och svart hatt med breda brätten. På mellersta toften sitter en barhuvad, blond flicka i gråbrun klänning och gråblått förkläde; med högra handen fattar hon kraftigt toftbrädet och stöder den vänstra mot relingen. Båten, seglande i medvind, kränger över åt höger och lyftes upp av en våg, så att rorsmannens gestalt framträder i brösthöjd över horisontlinjen, som endast längst till höger brytes av en klippa och en bergsudde. I båten strömmingsnotar. Grågrönt vatten. Kolorit i grått, gråbrunt, gråblått och grågrönt. 163 x 150. Signerad: A. Edelfelt 1883. Målad på Haiko i juli - september 1883 (delvis i ateljén, där en itusågad skötbåt för detta ändamål placerats) samt bearbetad i Paris i februari 1884. Kompositionen återgår på förstudier, som Edelfelt gjort 1880 på en fiskefärd. I Stockholms Dagblad omnämner Spada en av dessa studier, som han sett i Edelfelts ateljé, återgivande hälften av en skötbåt med två figurer i aktern. Flera kompositionsskisser och figurstudier, delvis daterade 1880, i skissböckerna A II 1517:10 och 22 i Ateneum. På Parissalongen 1884 förvärvad för 7,000 franc av Pontus Fürstenberg i Göteborg. Testamenterad av denne till Göteborgs Konstmuseum.

Redaktionen: I skissboken A II 1517:26, där skisserna till "Ett barns likfärd" finns, ingår också en rad skisser av roende kvinnor. Möjligen har Edelfelt också tänkt sig en komposition med roende kvinnor, men förkastat den. Möjligen är de skisser till ett helt annat verk. Samtidigt förebådar kvinnorna i båten kompositionsmässigt verket "På havet", målat i Haiko sommaren 1883. Verket reproducerades 1893 i Harper's magazine New Monthly Magazines februarinummer, sid. 341 (träsn.). Edelfelt skriver den 24 mars 1887 till Alexandra Edelfelt att Harper's Magazine har beställt teckningar och text för en illustrerad skildring av en resa i Finland. För femton teckningar skulle tidningen betala konstnären 3500 franc. Resan genomfördes sommaren 1887 och många av teckningarna som reproducerades i 1891 bygger på det arbete Edelfelt gjorde under resan.

248 Sommar

Hintze: I en solig trädgård med äppelträd sitter i förgrunden till vänster en ung dam i ljus klänning – Annie Edelfelt – betraktande två barn, som plockar blommor i gräset till höger. Längst till höger franskymtar den vitmålade, solbelysta villan på Haiko. Förgrunden i halvskugga. Kolorit i grönt. 49,5 x 58,5. Signerad A. Edelfelt - 83.

Hintze: På en strandstig i dämpad solbelysning vandrar en ung dam — Annie Edelfelt — i elegant, grå klänning, blå slängkappa och hög, gul hatt med röd garnitvr. I handen ett parasoll. Framför henne går till vänster en stor, svart hund. I förgrunden till höger stenar, i fonden skog. 45 x 59. Målad sannolikt sommaren 1883. En motsvarande målning deltog i Edelfelts utställning i Köpenhamn och Göteborg 1884 (700 kr) samt i Femte utställningen av »Société Internationale de peintres et sculpteurs» i Galerie Georges Petit, Paris maj 1885. Då ovan beskrivna målning är jämförelsevis skissaktigt utförd, osignerad och delvis ofullbordad, utgör den sannolikt en skiss till den slutliga målningen.

Hintze: Utsikt i högt perspektiv över en fjärd med några segelfartyg. I förgrunden en strandsluttning med en del av en magasinsbyggnad (?) längst till höger. Oljemålning i höjdformat. Målad sannolikt senhösten 1883.

Hintze: Ung. aristokratisk dam i »en guldstickad sortie de bal, kantad med sobel» mot en mörkblå sammetsfond. Stående halvfigur i hel profil åt höger. Hon har liten mun och markerade, något skarpa drag. Målat i S:t Petersburg december 1883–januari1884. Porträttet fanns 1903 på slottet Pratolino invid Florens.

Hintze: Bröstbild i helfas av en gammal, läsande jude med svart kalott, vitt hår, helskägg och mustascher. Boken ligger i förgrunden, avskuren av bildranden. 55 x 37,5. Signerad: A. E. 84. Målad i Paris i april - maj 1884.

Hintze: Ateljéinteriör med en ljus, gråbrun avdelningsskärm i bakgrunden. I förgrunden sitter en ung, brunhårig modell – Thérèse Lainville – i ljusblå klänning spelande piano, knäfigur i profil åt vänster, medan en ung, svartklädd man – Axel Berndtson – med vänstra handen på hennes axel lutar sig fram för att vända notbladen. Fullt dagsljus från från vänster. 73 x 63. Signerad: A. Edelfelt 1884. Målad i Paris i april–juni 1884 samt retuscherad på Haiko juli–augusti samma år. Beställd av konsthandlaren Hodges i New York. På grund av den i Förenta Staterna 1883 införda, till 30% av värdet uppgående importtullen vägrade Hodges att erlägga det överenskomna priset 3,600 franc, varför Edelfelt behöll tavlan (Hbl. 29.VIII.1884 uppger felaktigt, att Hodges inköpt målningen på Edelfelts utställning i Köpenhamn augusti i 1884). Kompositionsutkast i skissbok A II 1604 i Ateneum. Inköpt i november 1884 till Göteborgs Konstmuseum.

Redaktionen: I Edelfelts skissböcker förekommer flera skisser av kvinnor vid pianot.

Hintze: Bröstbild i helfas av ung, leende dam – Thérèse Lainville – med svart hår, röd turban, mörkbruna ögon, lysande hy och röd dräkt mot purpurfärgad bakgrund. Yppig, något blottad barm. 54,5 x 46. Signerad A. Edelfelt 1884. Målad i Paris i maj–juni 1884.

Hintze: Interiör från Edelfelts ateljé i Paris. I förgrunden sitter en ung parisiska - Thérèse Lainville - lutad mot ett bord vid ett balkongfönster till vänster genom vilket, genom vilka några hustak synas. Rosafärgad hatt med svarta band, ljust, brungult hår, svart, åtsittande kappa, ljus, beigefärgad kjol med volanger, beigefärgade kraghandskar på händerna. Över knäet ett svart paraply. Knäfigur i profil åt vänster. På bordet en vinröd duk. Blågrön fondvägg. Pastell på papper, uppfodrat på duk. 72 x 66. Signerad: A. Edelfelt Paris 1884. Målad i Paris vårsommaren 1884.

Hintze: På en bänk i en solig trädgård sitter en blond, 3-årig gosse i ljusblå kolt med bara armar, långa, gråblå strumpor och gråbruna skor. Helfigur i helfas. På bänken till höger en brunviolett pläd. I bakgrunden stiger den mörka, bruna och gröna terrängen, som försvinner i ett obestämt dunkel i bildens övre del. 55 x 39,5. Signerad: A. Edelfelt, 6 juli 1884. Målad i Pietro Krohns trädgård på Rosenvaenget i Köpenhamn.

Hintze: På verandan utanför villan på Haiko sitter en ung, blåögd flicka i blå klänning med bred, vit spetskrage och röd filthatt med breda brätten. Bröstbild i helfas. Högra armen vilar på verandaräcket . I fonden en grå bergssluttning, och en ljusgrön, i grått skiftandelövskog. Figuren och landskapet i fullt solsken. Dagmått: 58 x 44. Signerad A. Edelfelt 1884. Målat på Haiko i slutet av juli och början av augusti 1884.

Redaktionen: Edelfelt målade flera porträtt och gjorde skisser av sina systrar. Porträtten av Berta Edelfelt i röd hatt är från sommaren 1883 (Hintze 240) respektive 1884 (Hintze 284). Det senare porträttet på vilket Berta har en stor vit krage förefaller vara en vidareutveckling av porträttet i pastell från 1883.

Hintze: Solbelyst äng med en flicka och en pojke som räfsa hö. Flickan i förgrunden har en vit huvudduk; pojken, som står längre i fonden, har mörka kläder och vit mössa. I bakgrunden en dunge med lövträd. 59 x 39,5. Signerad A. Edelfelt 1884. MÅlad på Haiko i juli–augusti 1884. Studier till figurerna i skissboken A II 1517:57 i Ateneum.

Hintze: Oljemålning, utförd på Haiko juli—aug. 1884.

Hintze: Strandmotiv från Haiko. På en stock i förgrunden, som går diagonalt över bildytan, sitter en pojke betraktande en tvåmastad barkbåt, som manövreras av en annan, på stocken liggande pojke. På den solbelysta, vindstilla fjärden ligga i bakgrunden några segelskutor och ångbåtar i lätt dis. Längst till vänster en ångsåg. Blå himmel med lätta moln. 90 x 108. Signerad A. Edelfelt 1884. Målad på Haiko i augusti–oktober 1884.

Redaktionen: Edelfelt och hans danska konstnärsvän P.S. Krøyer sysselsatte sig båda vid den här tiden med motivet barn vid vattenbrynet. Kort före Edelfelt åkte för att fira sommaren i Haiko, där han målade "Lekande pojkar på stocken" och "Lekande pojkar på stranden", hade han tillbringat en tid i London tillsammans med Krøyer. Breven berättar inte om diskussion kring detta motiv, men det ter sig sannolikt att de två konstnärerna har samtalat om motivet. Både Edelfelt och Krøyer sände sina "Lekande pojkar på stranden" till Stockholm, där det var meningen att de skulle ställas ut vårvintern 1885, men utställningen blev inte av. För Edelfelt blev verket "Lekande pojkar på stranden" både i Stockholm och Paris en källa till missnöje med det egna skapandet. "Lekande pojkar på stocken" verkar han ha varit mera tillfreds med.

Hintze: Strandbild från Haiko fjärd. På en sten i förgrunden sitter en pojke på huk, med en käpp manövrerande en tvåmastad barkbåt. Bredvid står en annan pojke iklädd endast skjorta och hållande en segelbåt i händerna. Längst till vänster i förgrunden går en pojke, sedd från ryggen, ut i vattnet. Solglittrande fjärd under blå himmel med lätta moln. Vid en skogbevuxen strand i bakgrunden till vänster en större ångbåt, två segelfartyg och en mindre pråm; längst till höger en udde. 89 x 106,5. Signerad: A. Edelfelt 1884. Målad på Haiko i augusti - oktober 1884. I Ateneum studier i svartkrita av gossarna samt kompositionsutkast A III 2028:308 och 311. Inköpt i juni 1885 för 5,000 franc från Galerie Georges Petit av greve Wladimir Scheremetjeff för kejsarinnan Dagmar. Förvärvad 1930 i Leningrad (från de upplösta samlingarna i Anitschkoffpalatset) av konsthandlaren W. Sjöberg, Helsingfors. Inköpt från denne för 85,000 mark till Konstsamlingarna i Ateneum, Helsingfors.

Redaktionen: Edelfelt och hans danska konstnärsvän P.S. Krøyer sysselsatte sig båda vid den här tiden med motivet barn vid vattenbrynet. Kort före Edelfelt åkte för att fira sommaren i Haiko, där han målade "Lekande pojkar på stocken" och "Lekande pojkar på stranden", hade han tillbringat en tid i London tillsammans med Krøyer. Breven berättar inte om diskussion kring detta motiv, men det ter sig sannolikt att de två konstnärerna samtalade om motivet. Både Edelfelt och Krøyer sände sina "Lekande pojkar på stranden" till Stockholm, där det var meningen att de skulle ställas ut vårvintern 1885, men utställningen blev inte av. För Edelfelt blev verket "Lekande pojkar på stranden" både i Stockholm och Paris en källa till missnöje med det egna skapandet.

Hintze: »Gult inånskenslandskap . . . från Borgåtrakten». Oljemålning i litet format, utförd på Haiko hösten 1884.

303 Havsparti

Hintze: Oljemålning i stort format, utförd på Haiko 1883 eller 1884.

Hintze: Vid ett solbelyst bord sitter en ung flicka i blå och vit 1700-talsklänning med vit tygmössa på det mörkbruna håret; halvfigur i halv fas åt vänster. Hon betraktar småleende några blommor, som hon håller i vänstra handen. I den högra en ljusröd kamelia. På bordet står en blomsterbukett. Fonden i ljusblått, rosa och ljusgrönt. Färgen starkt bleknad och i synnerhet till vänster mycket skadad. Pastell på papper, uppfodrat på duk. 82 x 60. Signerad A. Edelfelt -84. Jfr replik från 1885, katalog nummer 350. Förvärvad från konstnären i oktober 1884 av överste Hugo Standertskjöld; testamenterad av denne 1931 till Konstsamlingarna i Ateneum, Helsingfors.

Hintze: Interiör med palmer och andra bladväxter. En äldre dam i svart sidenklänning och spetsmössa sitter med ett rött sidenbroderi i famnen. Till höger står en sybåge med rött tyg, från vilken hon tager en trådhärva. Knäfigur i fas åt höger. Genom ett fönster i bakgrunden faller ljus in i rummet; till höger en halvöppen dörr. 128,5 x 104. Signerad A. Edelfelt 1884. Målat i Helsingfors i november 1884 på beställning av modellen för med.dr F. Wahlbergs räkning.

Redaktionen: Edelfelt målade fyra porträtt av Anna Sinebrychoff. Det första (H308) 1884 för kommerserådinnans dotter Maria Sinebrychoff med make C. F. von Wahlberg; det andra (H317) nästan samtidigt för dottern Anna Sinebrychoff med make Emil Kjöllerfeldt; det tredje (H633) 1892 för sonen Paul Sinebrychoff och det fjärde (H634) nästan samtidigt för sonen Nicolai Sinebrychoff.

Hintze: Bröstbild i helprofil åt vänster av en ung dam med mörkbrunt, uppsatt hår, mörkbruna ögon samt frisk, rosafärgad hy. Svart blus med stor, svart rosett och smal, vit krage. Rödbrun bakgrund. 59,5 x 50. Osignerat. Målat i Helsingfors hösten 1884 eller vårvintern 1885. Skänkt av Edelfelt vårvintern 1885 åt fröken Ellan de la Chapelle.

Hintze: Sittande, äldre dam med en tidning i famnen; mörkgrå sidenklänning med smal, vit spetskrage och vita spetsmanchetter samt en vit spetsmössa med svart band. Knäfigur vänd åt höger. På ett brunt rokokobord bakom henne en korg med röda tulpaner , skära hyacinter och vita konvaljer. I fonden längst till vänster mörkgröna bladväxter såsom bakgrund för huvudet, till höger blommor i ljusa färger. Rummet starkt solbelyst. dagmått: 121,5 x 94. Signerad: A. Edelfelt. 1885. Målat i Helsingfors i november 1884 - februari 1885 (enligt Helsingfors Dagblad 27.2.1885). Skadat vid rysk flygräd mot Helsingfors 1939; restaurerat av Hugo Backmansson 1940.

Redaktionen: Edelfelt målade fyra porträtt av Anna Sinebrychoff. Det första (H308) 1884 för kommerserådinnans dotter Maria Sinebrychoff med make C. F. von Wahlberg; det andra (H317) nästan samtidigt för dottern Anna Sinebrychoff med make Emil Kjöllerfeldt; det tredje (H633) 1892 för sonen Paul Sinebrychoff och det fjärde (H634) nästan samtidigt för sonen Nicolai Sinebrychoff.

Hintze: Interiör från en skräddarverkstad med sju gossar, som sitter och arbetar kring ett långt bord. Färg i grått och brunt. Starkt solsken från ett fönster i bakgrunden. 43 x 54. Signerad Edelfelt 85. Målad i Helsingfors i början av 1885. I Ateneum en kompositionsstudie, kolteckning med tre figurer, reproducerad i Berta Edelfelts "Liv och Arbete", vid sidan 56.

Hintze: Bröstbild i profil åt höger av en i eldsken läsande man. Pastell (något skadad). 42,5 x 25,7. Signerad "K. A. T.stjerna. A. Edelfelt 1885". Målat i Helsingfors i början av 1885.

Hintze: Oljemålning, exponerad på fjärde utställningen av "Société Internationale de peintres et sculpteurs" i Galerie Georges Petit, Paris maj 1885 (Finland 28. V. 1885).

326 Parisiska


Hintze: Framför en ljus avdelningsskärm sitter en ung brunett i en åtsittande, brun klänning med vid kjol och några gula brlommor vid axeln. I vänstra handen en bukett vita och gula vårblomster. Halvfigur i hitvänd profil åt vänster. På ett bord till vänster en bukig, blå vas med en bukett i vitt, gult och skärt. Pastell på papper, uppfodrat på duk. 66,5 x 54. Signerad Edelfelt 85. Målad i Paris våren 1885. Samma modell i katalog nummer 348.

Redaktionen: Edelfelt ställde ut "Parisiska" (H326) på Galerie Georges Petit i Paris i maj 1885, men han var inte nöjd med helheltsintrycket av sin utställning. Boussod, som hade köpt Goupils konsthandel i Paris, gjorde i november 1885 en beställning. Som modell önskade han sig samma unga kvinna som suttit modell för Edelfelts verk "Parisiska". Den unga kvinnan var bokförare i en pappershandel. Då Edelfelt sökte henne, fick han veta att hon hade dött i lunginflammation, bara 21 år gammal. Det är oklart om Boussods beställning resulterade i något konstverk. Modellen för "Parisiska" kan således inte ha stått modell för pastellen "Parisisk modell" (H348) som Neovius beställde, men det är möjligt att Edelfelt målade henne på basis av verket "Parisiska".

Hintze: Bröstbild av en ung parisiska med gulbrun vårdräkt med åtsittande, svart krage garnerad med smal vit spets. Brunt hår och mörkbruna ögon. På huvudet en gråbrun hatt med vitt band och blommor framtill. Hatten och övre delen av ansiktet täckta av ett tunt flor i grålila. Figuren är sedd snett från ryggen, huvudet i hitvänd profil åt vänster. Mörkgrön fond med svarta skiftningar. Pastell på papper. Dagmått: 48 x 41. Målad i Paris, sannolikt 1885 (samma modell som katalog nummer 349).

Hintze: Laboratorieinteriör från Pasteur-Institutet i Paris. Lutad mot ett bord med flaskor och andra laboratorieföremål står Pasteur iakttagande ett stycke hundryggmärg i en glasflaska, som han håller i högra handen. I vänstra handen en anteckningsbok. Knäfigur i fas åt höger, lätt böjd ställning. Starkt dagsljus från ett fönster till höger. Vid ett fönster längst i bakgrunden ett bord med flaskor. Kolorit i gråbrunt, rödbrunt, pärlgrått. 158 x 130. Signerad A. Edelfelt 1885. Målat i Pasteur-institutet i Paris i maj–juni 1885. Talrika tecknade förstudier och utkast i Ateneum.

Redaktionen: Porträttet kom till på Edelfelts eget initiativ. Edelfelt kände sedan tidigare Louis Pasteurs son Jean Baptiste Pasteur och kontakten knöts via honom. Edelfelt var imponerad av Pasteurs forskning och utarbetade porträttet i samråd med Pasteur. Edelfelt hade planerat att skänka porträttet åt Pasteur. Medan Edelfelt höll på med arbetet beställde den danska ölbryggaren Jacobsen ett porträtt av Pasteur, som skulle utföras av den franska konstnären Léon Bonnat, som var äldre än Edelfelt och en erkänd porträttkonstnär. De båda porträtten ställdes ut på Salongen i Paris i maj 1885 och kritikernas och publikens jämförelse mellan porträtten utföll till Edelfelts fördel. Franska staten köpte porträttet och Edelfelt utförde 1886–1887 en replik (H412) tillsammans med Helene Schjerfbeck. Edelfelt skänkte repliken åt Pasteur.

Hintze: Pastell, målad efter foto i Paris förra hälften av juni 1885.

Redaktionen: Edelfelt var själv missnöjd med porträttet som han målade efter markisinnans död. Att måla ett bra porträtt av en person han aldrig träffat, menade han att var omöjligt. Markis Émile de Chambure var nöjd med porträttet av hans avlidna fru.

Hintze: Interiör från Edelfelts ateljé i Paris. På golvet, täckt av anatoliska bönemattor, kryper i förgrunden till vänster ett naket barn mot sin mor, som i ljus klänning ligger på knä på golvet till höger. bakom barnetsitter en ung bonne i mörk klänning, vit huva med mörkt band samt vitt förkläde. Till väntser ett badkar samt ett lågt bord med mat åt barnet. genom ett golvfönster till höger faller ett diffust ljus över modern. Förgrunden belyst framifrån, fonden i halvskugga. Stort breddformat. Signerad: A. Edelfelt -85. Målad i Paris under januari, februari och april 1883, februari och mars 1884, fullbordad i Paris i juni - juli 1885. Enligt beställning från 1881 förvärvad från Finska Konstutställningen i Helsingfors i augusti 1885 av kejsar Alexander III.

Hintze: Strandbild från Haiko fjärd i aftonskymning. I förgrunden kvinnor och barn på en gråbrun ångbåtsbrygga; i mittplanet arbetare, som kommer i roddbåtar från en ångsåg i bakgrunden längst till höger. Till höger på bryggan sitter en gubbe i gråbruna byxor, grå blus och mörkblå väst, tändande sin pipa. Bland kvinnornas och de linhåriga barnens kläder dominerar ljusa toner i blått, rosa och gult. Vattnet bakom bryggan återspeglar ljusa moln i gula, grönaktiga, lilafärgade och ljusblå skiftningar. I bakgrunden en mörkgrön, grådisig granskog, över vilken det faller ett varmgult sken från den nedgående solen. Lätt dis i luften. 93,4 x 135,2. Signerad Edelfelt 1885. Målad på Haiko i augusti–september 1885. Figurstudier i Ateneum. Inköpt 1886 till Statens Museum for Kunst, Köpenhamn.

Redaktionen: Edelfelt verkar ha sökt efter ett arbetar- och fabriksmotiv. Han gjorde otaliga skisser med arbetare, stockar och plankor, på de så kallade Sågholmarna vid Hammars i Haiko, där August Eklöfs sågverk var beläget. En skiss med vatten, stränder och fabrikspipor från Tölöviken i Helsingfors, daterad den 13 eller den 15 september 1885, påminner till kompositionen mycket om "Lördagskväll vid Hammars". Det är möjligt att denna skiss gett Edelfelt idén till den slutliga kompositionen för "Lördagskväll vid Hammars". Fru Ekman i Stockholm verkar ha gjort en beställning, som Edelfelt ville diskutera med henne i mars 1885. I augusti–september samma år målade Edelfelt "Lördagskväll vid Hammars", som han sedan erbjöd fru Ekman. Fru Ekman hade tänkt sig ett annorlunda konstverk, något som hon uttryckte med termen "en genretavla" och hon köpte inte "Lördagskväll vid Hammars". I maj 1886 nämner Edelfelt att en amerikansk konsthandlare beställt ett verk "i stil med" "Lördagskväll vid Hammars", men det finns inget senare omnämnande om detta verk. Edelfelt ställde ut "Lördagskväll vid Hammars" på Salongen i Paris 1886 och i Valand i Göteborg samma år. Verket köptes till Statens Museum for Kunst i Köpenhamn 1886.

Hintze: Studie till "Lördagskväll vid Hammars". Ett omkring 3-årigt barn i ljusröd kolt, sittande helfigur i profil åt höger. Fonden omålad. 21 x 17,5. Målad på Haiko i juli - augusti 1885.

Redaktionen: Det är möjligt att detta verk är identiskt med en replik av den sittande flickan, som Edelfelt målade i Paris i december 1885 för lotteriet till förmån för Johannes Takanens änka och barn.

Hintze: "Emmas flickas huvud" (antagligen studie till "Lördagskväll vid Hammars", sålt jämte "en litens skiss" i Paris 18 maj 1886 åt konsthandlaren Roland Knoedler (Goupil & C:ie) i New York (Liv och Arbete, s. 133).

Hintze: Bröstbild i profil av en ung kvinna med brunt hår, uppsatt med en glänsande sköldpaddskam. I örat ett litet, blått örhänge. Över axlarna ett svart draperi. Fond i ljusgrått med skiftningar i lila. 32 x 26,5. Signerad A. E. 85. Målat sannolikt i Helsingfors. Skänktes av konstnären till ett 1886 anordnat lotteri till förmån för bildhuggaren J. Takanens änka och barn. Då vinnaren icke anmälde sig, köptes målningen för 100 mk av privatperson.

Hintze: I en rik, borgerlig salongsinteriör sitter en gammal svarthårig dam i en länstol med färgrikt ovantåg. Svart sidenklänning, stort, vitt rysch med guldbrosch samt vit spetsmössa med rosafärgat sidenband. I den vänstra handen håller hon en spetsnäsduk, den högra, som är slagrörd, är dold av en svart spetsschal. Vaken, iakttagande blick. Det minutiöst utmodellerade huvudet avtecknar sig ljust mot ett mörkbrunt draperi framför en dörr; till vänster hänga två ljusa tavlor över ett damskrivbord, till höger ser man genom ett halvöppet draperi in i ett solbelyst rum med en länstol i rött, över vilken mörkgröna blad av filodendron synas. Dagmått: 96 x 72. Signerad A. Edelfelt 1885. Målat i Helsingfors i oktober–november 1885.

Hintze: En gammal dam med spetsmössa och skruvlockar sitter i en vinterträdgård. Bröstbild i helfas. Målat i Paris i slutet av juni och och början av juli 1885 samt fullbordat i december samma år. I Ateneum en minutiös studie i blyerts, A II 1321 (49 x 31,5).

Redaktionen: Émile de Chambure som beställt porträttet av sin svärmor, betalade 2500 franc. Han tyckte att Edelfelt begärde för litet betalt då han begärde 2000 franc. Edelfelt ställde ut porträttet på Galerie Georges Petit i Paris 1886 och på världsutställningen i Paris 1889.

Hintze: Framför en ljus avdelningsskärm står en ung parisisk modell – densamma som i "Parisiska" katalog nummer 326 från 1885 – med mörka ögon, mörkt hår, uppsatt med ett ornagefärgat spänne, axlarna bara och barmen till hälften blottad. Bröstbild i fas åt vänster. Ljus fond i grått, blått och gult. Pastell. 54 x 46. Signerad A. Edelfelt -85. Fullbordad i Paris i december 1885 på beställning av professor E. R. Neovius för 700 mk.

Redaktionen: Edelfelt ställde ut "Parisiska" (H326) på Galerie Georges Petit i Paris i maj 1885, men han var inte nöjd med helheltsintrycket av sin utställning. Boussod, som köpt Goupils konsthandel i Paris, gjorde i november 1885 en beställning. Som modell önskade han sig samma unga kvinna som suttit modell för Edelfelts verk "Parisiska". Den unga kvinnan var bokförare i en pappershandel. Då Edelfelt sökte henne, fick han veta att hon dött i lunginflammation, bara 21 år gammal. Det är oklart om Boussods beställning resulterade i något konstverk. Modellen för "Parisiska" kan således inte ha stått modell för pastellen "Parisisk modell" (H348) som Neovius beställde, men det är möjligt att Edelfelt målade henne på basen av verket "Parisiska".

349 Brunett

Hintze: Bröstbild i profil åt höger av en sittande, ung parisiska med mörkbrunt hår, elegant, beigefärgad klänning med en skär ros vid barmen samt ett rosafärgat sidenband kring halsen . Ljusblå fond. 55,5 x 38. Signerad A. Edelfelt 1885. Samma modell i nästan identisk pose föeekommer i "I Luxembourg-trädgården i Paris" från 1887 samt i förändrad ställning i katalog nummer 327. Målad i Paris på beställning av statsrådet W. von Frenckell.

Hintze: Replik av "Flicka med blommor" katalog nummer 305 från 1884. Flickan, som sitter vid bordet i blå 1700-talsklänning med bred vit krage och vit tygmössa med ljusröd rosett, är något mindre fyllig i ansiktet än på den ursprungliga målningen. I sin högra hand håller hon en ljusröd kamelia. På bordet ligga i förgrunden några lösa blommor, till vänster står en blå vas med gula och skära blommor. Dagmått 79 x 62. Signerad Edelfelt 85. I brev till Pietro Krohn, daterat i Helsingfors 20 oktober 1885, skriver Edelfelt om Finska Konstutställningen i Helsingfors samma år: "Kejsaren köpte ett (dåligt) Billede af mig ["I barnkammaren, katalog 333], en av storfurstarna en pastell". På nämnda utställning representerades Edelfelt av fyra pastellmålningar: porträtten av fröken Aina Ehrnrooth (katalog nummer 266) och K. A. Tavaststjerna (katalog nummer 323), "Parisiska" (katalog nummer 326), som förvärvades på utställningen av överinspektör A. Laurell och varav någon replik icke är känd, samt "Flicka med blommor" (katalog nummer 305), sedan 1884 tillhörig dåvarande kapten H. R. Standertskjöld. Otvivelaktigt gällde storfurstens köp – i augusti 1885 – en beställning av den här beskrivna repliken av "Flicka med blommor".

Hintze: Ung parisiska med brunt hår och blå ögon, iklädd en blommig morgonrock i mörkbrunt och grönt; bröstbild i helfas. Kring huvudet en ljusgul strålkrans. Terrakottafärgad bakgrund. Dagmått: 51 x 43,5. Signerad: Till Roberto Stigell af Albert Edelfelt. Målad i Paris omkring 1885 samt skänkt åt Robert Stigell omkring 1886–1887.

Hintze: Bröstbild i helfas av en ung dam i ljusröd dräkt med vit tyllkrage samt stor, blågrön hatt med med ljusa strutsplymer. Pudrat hår, bruna ögon och mörka, skarpt markerade ögonbryn; runt, fylligt ansikte. Ljus, grålila bakgrund. Dagmått: 55,7 x 44,7. Signerad A. E. Målad i Paris omkring 1885.

Hintze: Interiör från Edelfelts ateljé i Paris. På en divan sitter en ung parisiska – Thérèse Lainville – i svart promenaddräkt. I högra handen ett svart paraply, den vänstra på en kudde på divanen. Mörkbrun, blommigt mönstrad fond. 55 x 43. Signerad A. Edelfelt. 1886. Målad i Paris i januari–februari 1886 (avsedd för Goupul, men köpt i februari 1886 av dr. F. Antell för 1500 mk).

Hintze: Ateljéinteriör med två knäfigurer i naturlig storlek. Vid en kavalett till höger står Vallgren i grå dräkt, modellerande skissen till "Eko". Till vänster sitter hans hustru i en mörk, gråblå länstol betraktande mannens arbete; i högra handen ljusgula ängsblommor, den vänstra vilar på stolens ryggstöd med handen mot hakan. Ljus, gråbrun klänning med mörkbrun, pälsbrämad jacka. Bakom henne en låg, ljusgrå skärm, över vilken man längst till vänster ser en del av ett fönster med mörkblå gardin. Ljusgrå fondvägg. 114 x 138. Signerad A. Edelfelt 1886. Målat i Paris under senare hälften av februari 1886. En detaljerad kompositionsstudie i kol med Antoinette V. stående till vänster 47,7 x 61,2 i Ateneum. Inköpt på utställningen i Göteborg 1886 till Göteborgs konstmuseum.

Hintze: Motiv från sydsluttningen med rik vegetation och Medelhavet i solsken. Målad i mars 1886 samt skänkt åt markis Émile de Chambure.

Redaktionen: Detta är en kopia som Edelfelt gjorde i Paris i mitten av april av en studie som han haft med sig från Monaco.

Hintze: Målat i mars 1886.

Hintze: Från en öppen, av låga, gråblå stenmurar inhägnad plats i förgrunden ser man ut över Medelhavet ; en hög gråblå bergsudde i bakgrunden till vänster och en liten segelbåt längst till höger. Till vänster en gammal pinje, vars tudelade krona fyller bildens övre del. Kolorit i grått, gulbrunt, blågrått och grågrönt. 33,5 x 51. Signerad AE. Beaulieu 15 mars 86.

Hintze: En solbelyst, brant bergssluttning med en väg i ljusgult, grått och rosa. Vid en stenbarriär i en vägkrök står en dam i vitt med uppspänt parasoll. På sluttningen buskartade växter i grågrönt, gult, rostbrunt och rött. Till höger Medelhavet. I bakgrunden blånande berg under en blå himmel med lätta moln över bergstopparna. 33 x 51. Signerad Route de la Corniche – 20 mars 86. A. Edelfelt.

Hintze: Samma motiv som föregående, men sett från andra sidan. Medelhavet till vänster, till höger en i ett brant bergsmassiv inhuggen väg; vid en stenbarriär längst till höger en ung dam i ljust. I bakgrunden en bergsudde som sluttar mot havet. 54,5 x 46. Målad omkr. 20 mars 1886.

363 Mentone

Hintze: Utsikt i högt perspektiv över en liten stad på en udde mellan två vikar. Till höger en bergssluttning i grågrönt och blått, i förgrunden och till vänster Medelhavet med några segelfartyg. I bakgrunden en lång, låg udde, som sträcker sig fram till vänstra bildranden. Gråväder med ljusa moln som avspeglas på vattnet. 32 x 48. Målad i mars 1886.

Hintze: Gråvädersdag vid Medelhavet. Från en höjd med en ljus, gråbrun stenbarriär ser man ned mot en mörkgrå, amfiteatraliskt terrasserad strandsluttning med några hus med röda tak nederst. Till vänster och i bakgrunden Medelhavet. Mulen himmel med ljusning avspeglad på vattnet. 32,5 x 24,5. Målad i mars 1886.

Hintze: Bröstbild i hitvänd profil åt höger av en tillbakalutad man med mörkbrunt hår och skägg samt mörkbrun rock, skiftande i grålila. Han sitter med högra handens tumme vid västens ärmurrigning. I vänstra handen en brinnande cigarett. Över ansiktet och bröstet faller varmt eldsken. Gulbrun, i grålila skiftande bakgrund. Pastell på papper, uppfodrat på duk. 58 x 42. Signerat Edelfelt 86. Målat i Paris våren 1886.

Hintze: Bröstbild eller huvud av en 50-årig, mager man med hög panna, stor krokig näsa, svarta ögon och mustascher, framskjutande haka och allvarligt ansiktsuttryck, "litet Don Quichote-utseende". Rocken högt knäppt. Oljemålning, utförd på beställning av greve de Kergorlay för ,000 franc i Paris under senare hälften av maj och första dagarna av juni 1886. Två studier i blyerts i skissboken A II 1517:12 i Ateneum.

Hintze: Motiv från skriftställaren Henri Amics lantställe "Chateau des Bouleaux" invid Chantilly. På en solbelyst gräslinda, som upptar större delen av förgrunden, växer fyra blommande, trädartade hagtornsbuskar. I bakgrunden framskymtar en grönskande dunge; till höger en mörk stuga med ljusgrått tak. Kolorit i ljust grågrönt och rosa. 41 x 32. Signerad AE 20 juin 86.

Hintze: Bröstbild eller huvud av en ung, smärt amerikanska med "regelbundna, seriösa drag, stora sorgsna bruna ögon, guldglänsande brunt hår" vita tänder samt röd och vit hy. Målad på beställning i Paris i början av juli 1886 för 2000 franc.

Hintze: I en elegant, grålila vagn sitter en parisiska, knäfigur i fas åt höger, i röd klänning och svart hatt samt med ett uppspänt, rött parasoll i högra handen. Bredvid henne en liten, långhårig, vit hund. Bakom vagnen eleganta ekipager samt ett högt stenhus, omgivet av lummiga träd. Starkt solsken. Dagmått: 90,4 x 71,5. Signerad: A. Edelfelt 86 (årtalet halvt utplånat). Målad i Paris i februari - juni 1886 samt fullbordad på Haiko sommaren samma år. Beställd av friherre Herman Standertskjöld-Nordenstam för 2,000 mk.

Redaktionen: Tanken om "boulevardliv" i Paris hade kommit upp i ett samtal mellan Edelfelt och gravören Charles Baude redan 1880. Edelfelt började fundera på Herman Standertskjöld-Nordenstams beställning i december 1885, så snart han anlänt till Paris efter sin årliga vistelse i Finland. Till en början övervägde Edelfelt olika motiv, bland annat gjorde han en skiss under en balettföreställning på Edenteatern i Paris.

Hintze: Motiv från Haiko fjärd i vindstilla och aftonsol. I en vit roddbåt i förgrunden sitta två unga, eleganta damer, den ena, Berta Edelfelt, på mittoften, bortvänd och med armarna i famnen, den andra, Annie Edelfelt, i aktern, styrande båten med en åra. Grön slagskugga från båten på det blå vattnet. Vid stranden i bakgrunden förankrade fartyg. 33 x 40. Signerad AE 86. Målad på Haiko juli 1886.

Hintze: I aktern av en vitmålad eka sitter konstnärens syster Berta i vit klänning och vit hatt. Till vänster fören av en annan båt, till höger en trädbevuxen strand. Starkt solglitter över vattnet. 36 x 53,5. Målad på Haiko juli 1886.

378 I kanot

Hintze: Solig sommardag vid Haiko strand. I en vit kanot i förgrunden paddlar en ung dam — Annie Edelfelt — i ljusgul kjol, blå blus och blå mössa med röd tofs. I bakgrunden till höger ytterligare två kanoter och några segelbåtar, till vänster en skogbevuxen udde. På himmeln lätta moln. Akvarell. 47 x 56. Signerad på kanotens för A. Edelfelt. 1886.

Hintze: En ung dam i mörkblå dräkt med blå mössa och långa, blå sidenvantar paddlande i en vit kanot. 32 x 41. Målad på Haiko sommaren 1886.

Hintze: I en vit roddbåt vid en brygga sitter konstnärens syster Annie i skär klänning. I bakgrunden grönt lövverk. Starkt solsken. 43,6 x 28,8. Målad sannolikt 1886.

Hintze: Strandmotiv från Borgå i starkt solsken, sett från Näsebackens strand. Nedtill strandbodar i brunt och gult, på sluttningen Diktarhemmet i gulvitt, till höger en klarröd träbyggning, till vänster klockstapeln och en del av domkyrkan. Ljusblå himmel. I det gråblå, glittrande vattnet bada två gossar; på en brygga i förgrunden drager en tredje skjortan över huvudet, medan en fjärde sitter påklädd och betraktar de badande. På frånsidan intyg av Ellan von Born (tid. Ellan Edelfelt). 41x31,5. Målad i augusti 1886 såsom förstudie till "Borgå", katalog nummer 387. Studie i tusch och blyerts i Ateneum, A II 1319.

382 Augusti


Hintze: Skördescen från Haiko. På en solbelyst strandäng vandrar en barhuvad flicka bärande en räfsa på axeln och ett matknyte i handen samt åtföljd av en gosse med en väska och en plåtflaska. På en åker längre bort två gossar och två gummor, de senare med räfsor. I bakgrunden till vänster en vik, till höger skog. Starkt solsken. 73 x 57. Signerad A. Edelfelt 1886.

Hintze: Skisserad studie av en ung, blond bondflicka i fullt solsken bärande en räfsa på högra axeln. Bröstbild i fas åt vänster. På ansiktet rödaktiga reflexer från en ljusröd duk över axlarna. Neutral bakgrund i gröngult. 41 x 32. Målad sommaren 1886.

Hintze: Studie från konstnärens trädgård på Haiko en solig sommardag. I förgrunden sitter, halft beskuggad, en ung, syende flicka, knäfigur i hitvänd profil åt höger. Skisserad bakgrund. Höjdformat. Målad på Haiko i juli–aug. 1886. Kompositionsstudie i skissboken A II 1517: 12 i Ateneum.

Hintze: Bröstbild i fas åt höger av en bondflicka med två hårt åtdragna hårflätor. Hon stickar en strumpa som avskäres av nedre bildranden. I bakgrunden en solbelyst skogsbacke med en stor sten till höger. Breddformat. Signerad: A. Edelfelt -86. Målad på Haiko i juli–augusti 1886 på beställning av en amerikansk konsthandlare.

Redaktionen: Beställd av en amerikansk konsthandlare i Paris i maj 1886 för 2000 franc.

Hintze: Strandmotiv från Haiko med flytande stockar i solsken. Till vänster en skogbevuxen udde, i bakgrunden till höger en öppen, gråblå fjärd. 36 x 59. Signerad A. Edelfelt 86. Målad på Haiko i juli–aug. 1886.

387 Borgå

Hintze: Vy av Borgå i starkt solsken, sett från Näsebacken. I förgrunden ån med glittrande vatten, som återspeglar de röda, gula och gråbruna strandbodarna. Längst till vänster domkyrkans gavel och tak, inbäddade i grönska, i mitten klockstapeln och Diktarhemmet, till höger några trähus. Lätta moln på himmeln. Dominerande röd färg. 48,5 x 64. Signerad A. Edelfelt. Målad sensommaren 1886 samt retuscherad och på nytt signerad i Helsingfors eller Paris hösten samma år. Jfr den fria förstudien katalognummer 381.

Redaktionen: Verket reproducerades 1893 i Harper's New Monthly Magazines februarinummer, och senare i Finland i 19:de seklet. Edelfelt skriver den 24 mars 1887 till Alexandra Edelfelt att Harper's Magazine har beställt teckningar och text för en illustrerad skildring av en resa i Finland. För femton teckningar skulle tidningen betala konstnären 3500 franc. Resan genomfördes sommaren 1887 och många av teckningarna som reproducerades i Harper's Magazine 1891 bygger på det arbete Edelfelt gjorde under resan. Denna vy över Borgå (1886) och verket på Havet (1883) var äldre verk som reproducerades i tidningen.

Hintze: Skisserad studie. På en bänk i den solbelysta trädgården på Haiko sitter konstnärens systrar bindande kransar, Annie Edelfelt till vänster i ljusbrunt och Berta Edelfelt till höger i ljusblått och rött. I förgrunden längst till höger en trädstam. I bakgrunden skissaktigt antydda fruktträd. 48,5 x 68. Målad omkring 1886.

Hintze: Strandmotiv från Haiko, avbildad i del I, färgplansch V. 135 x 95. Signerad A. Edelfelt 1886. Målad på Haiko i augusti–september 1886 på beställning av konsthandlaren Bulla i Paris för Roland Knoedler i New York. Kompositionsstudier i blyerts i Ateneum, A II 1312–13.

Hintze: Strandmotiv från Haiko. Påbörjad på Haiko sommaren 1886 och fullbordad i Paris i december samma år. Såld till Förenta Staterna (Helsingfors Dagblad 27. I.1887).

Hintze: Studiehuvud av en ung, skrattande dam med blå ögon och mörkbrunt hår. Över axlarna en ljusblå schal med guldbruna ränder. I den icke synliga högra handen en japansk solfjäder med fåglar m. m. i lila och blått. Bröstbild i fas åt höger. Neutral fond i guldbrunt, gult och lila. Höjdformat, ca 65 x 55. Signerad A. Edelfelt (årtal?). Målad i Helsingfors 1886.

Hintze: En medelålders man, sittande vid ett skrivbord. Knäfigur i fas åt vänster. I högra handen en penna, den vänstra vilar på den mörkbruna stolens armstöd. Svart dräkt. På bordet en karta över Åbo stad med mattröda fält samt handlingar inbundna i blått. Gråbrun vägg i bakgrunden med en tavla till vänster, återgivande Åbo domkyrka. 130x103. Signerad A. Edelfelt 1886. Målat på beställning av Stadsfullmäktige i Åbo. Studier i skissboken A II 1517: 12 i Ateneum.

Hintze: Bröstbild i halv fas åt vänster av en tioårig flicka; blå klänning med stor vit spetskrage över axlarna, blek hy, långa, bruna lockar och mörkbruna ögon. Bakgrunden, som målats efter det figuren fullbordats, är till väntser blå med rostbruna fläckar, till höger rödbrun. 46 x 37. Signerad: Till Valter och Lina Runeberg vänligt minne af A. Edelfelt 86. Målat i Paris i december 1886.

Hintze: En blond yngling i ljusgrå kostym med långbyxor, sittande på ett brunt bord med några böcker och hållande en bok med röd rygg i högra handen. Knäfigur i fas åt höger. Grå fond, skiftande i grönt. 114 x 73 (duken invikt, ursprungligen har målningen varit större). Signerad A. Edelfelt 1887. Målat i Paris i december 1886–februari 1887. Studier i skissbok A II 1517: 21 i Ateneum.

Hintze: En sittande yngling i gråbrun dräkt med stor, svart kravatt och bred, över rockkragen nedvikt vit krage. Knäfigur i fas åt vänster. I högra handen en bok med röda pärmar. Mörkgrön bakgrund. 23 X 15 (ursprungligen större format). Målad i Paris i december 1886.

Hintze: En ung, svarthårig, yppig dam i ljus, lilafärgad klänning sitter skrivande vid ett mörkt bord med gula blommor i en svart vas; halvfigur i fas åt vänster. I vänstra handen ett öppnat, blågrått kuvert, genom vilket dagsljuset faller. I bakgrunden en avdelningsskärm i grågult. 28,5 x 37. Signerad A. Edelfelt. 1887. Målad i Paris januari 1887 och såld för 1500 franc åt Goupil & Cie, Paris.

Hintze: Studie till en icke utförd målning i anslutning till Bellmans sång "Låtom oss dö såsom vi levat i musik". I en interiör i eldsken äro fem personer samlade kring ett bord med en punschbål. De lyssnar till Bellman, som avtärd sitter längst till vänster sjungande till luta. 27 x 42. Målad sannolikt i januari–februari 1887. I brev daterat i Paris fastlagstisdagen 1883 (Resor o. Intryck, sid. 228), skriver Edelfelt att han efter den 15 mars skall "ta itu med Bellman", i Friska Vindar 1904 ingår en reproduktion av en detaljstudie i tusch till en av figurerna, daterad 1885, och den 1 februari 1887 (Liv o. Arbete, sid. 161) skriver Edelfelt att han "arbetat duktigt sista veckan, t. o. m. om aftnarna, då jag hållit på med Bellman. Om fredag skall jag börja på med den egentliga definitiva akvarellen". I Topelius-rummet i Hertonäs museum finnes en studie till en av åhörarna – identisk med etsningen N:o 24 från 1904 – en sittande gammal man lutad mot ett bord med vänstra handen vid hakan, tuschteckning, signerad "En åhörare, studie för en komposition 'Bellmans sista sång'. Den 14 januari 1888. Albert Edelfelt". Ännu i mars 1905 planerade Edelfelt att utföra denna komposition såsom en stor porträttgrupp (H:fors Posten 24. III. 1905). Jfr även Hfors Dagbl. 21. I. 1887. Två kompositionsutkast från ca 1904—05 i skissbok A II 1517: 33 i Ateneum.

Hintze: Utsikt från konstnärens ateljé i Paris över snöhöljda gator och tak en solig vinterdag. I förgrunden går en trädplanterad gata snett inåt bilddjupet med ett hustak längst till höger, i bakgrunden rykande skorstenar under en kallblå, klar himmel. Solsken från höger med blå skuggor på snön. 46 x 37. Signerad A. Edelfelt Paris 1887. Målad vårvintern (sannolikt i mitten av mars) 1887.

Hintze: Bröstbild av en ung dam med långsmalt huvud, uppsatt hår och åtsittande blus. Målat i Paris mars 1887. Studier i blyerts i Ateneum (30,3 x 22,1, inv. n:o A II 1304) och i privat ägo (29 x 21,3, med hög krage och en ros vid vänstra axeln).

Hintze: Solig vårsommardag med klarblå himmel. I halvskugga i förgrunden till vänster en grupp ammor och barn i svart, grått, gråblått, vitt och rosa; på en stol längst till vänster ett luftigt stilleben av vita barnkläder i solsken. På sandplanen längre i mitten en gosse och en flicka på huk. Längst till höger en sittande amma, sedd från ryggen och halvt avskuren av bildranden. I den klart solbelysta bakgrunden impressionistiskt målade barn som leka och ammor som sitta på en bänk vid en stenbarriär. Längst i fonden till vänster lövträd i gråaktig, vårlig grönska, till höger Luxembourgpalatset i grågult. 144 x 188. Signerad A. Edelfelt 1887. Målad i Paris i maj–juli 1886 (förstudier i april samma år), fortsatt på Haiko sommaren 1886 (Östra Nyland 30.VIII. 1886) samt fullbordad i Paris i april 1887. Beställd i Paris i februari 1886 av friherre Herman Standertskjöld-Nordenstam för 6000 mk. Beställningen avsåg en målning i format ca 95 x 135. I skissboken A II 1517:100 i Ateneum ingår talrika skisser, studier och croquiser från omkring 1879 från Luxembourgparken med ammor och barn, bl.a. en sedermera återupptagen kompositionsstudie med figurer som sitta på en lång, halvcirkelformig bänk vid en sandgång. I skissboken A II 1517:79 i Ateneum talrika kompositionsutkast, detaljstudier och croquiser, delvis mycket detaljerade, av landskapet och den arkitektoniska bakgrunden; utförda 1886. En kompositionsstudie i blyerts med män och kvinnor på en halvcirkelformig bänkrad, på sandgången duvor och i mittplanet två ammor med barn, i Ateneum.

Redaktionen: I Edelfelts "Från direktoriets tid" (Hintze 203), som han målade 1881 och 1882 i Palais-Royals trädgård, finns samma parkmiljö med ljus och skugga på ljus sandgång och samma parkstolar som förekommer på många av skisserna till "I Luxembourg-trädgården".

Hintze: Pastell "med en massa bonner och bebéer" utförd i Paris under förra hälften av februari 1886 såsom underlag för friherre Herman Standertskjöld-Nordenstams beställning.

Hintze: Vid en solbelyst sandplan med några lekande barn i mitten sitter i skuggan i förgrunden en ung parisiska med en uppslagen bok i famnen; helfigur i mörkviolett klänning, gråbrun jacka och hög, brun hatt. Längre bort till vänster en äldre, strumpstickande bonne [barnflicka] i vitt och blått. I bakgrunden några lätt skisserade figurer i rött och blått mot fond av grönska. 27 x 21,7. Signerad A. Edelfelt 86. Målad i Paris våren 1886. Möjligen identisk med en i "Liv och arbete", sidan 123 omnämnd studie, målad före 25 april (påskdagen) 1886 i Madame Bertaux trädgård i Paris.

Hintze: Målad sannolikt våren 1886.

Hintze: Vid en solbelyst, gråbrun sandplan sitter i förgrunden en ung, tidningsläsande dam i blå klänning och brun hatt; knäfigur i profil åt höger. Bakom en stenbarriär med urnor i mittplanet synes i fonden till höger palatset med sandstensfärgade väggar och gråblått tak samt till vänster grågröna lövträd. 37,5 x 60. Målad i Paris våren 1886.

Hintze: Studie till "I Luxembourgträdgården". Bröstbild i halv fas åt vänster av en medelålders kvinna i blå kappa och blå tygmössa med vit kulle och vita band. I bakgrunden till höger ett soligt, brett skisserat vårlandskap med två träd. 46 x 38. Signerad A. Edelfelt 87. Signeringen utförd senare än målningen. På Edelfelts utställning i Helsingfors i oktober 1886 deltog ett studiehuvud i oljefärg "En amma" (Hbl. 29.X.1886), som möjligen är identisk med denna, av konstnären eventuellt feldaterade målning.

Hintze: Sittande ung dam i en ljus, blommig, djupt urringad 1700-talsklänning med spetskrage; knäfigur i fas åt höger. I vänstra handen en solfjäder, den högra armen vilar på en stolkarm, över vilken en pälskappa är lagd. I bakgrunden en japansk skärm samt en vas med blommor. 150 x 81. Signerad A. Edelfelt. 1887. Målad i Paris våren 1887. Studier i skissboken A II 1517: 21 i Ateneum.

Hintze: Sittande ung dam i lilafärgad 1700-talsklänning med en solfjäder i vänstra handen. Knäfigur i fas åt höger. Fond i grått och gulbrunt. 24 x1 8,5. Målad i Paris i mars 1887.

Hintze: I en soffa sitter en ung dam, knäfigur i fas åt höger; lilafärgad, djupt dekolleterad balklänning, högt uppsatt, brunt hår, en solfjäder i vänstra handen. Fondvägg i ljusbrunt och rödlila. Brett målad skiss. 24x19. Målad i Paris i mars 1887. Testamenterad 1935 av fröknarna Annie och Berta Edelfelt till Konstsamlingarna i Ateneum, Helsingfors.

Hintze: Replik, dagmått 157 X 127, av kataog nummer 328, målad i Paris i december 1886–maj 1887, delvis med biträde av Helene Schjerfbeck. Skänkt av Edelfelt åt Louis Pasteur.

Hintze: Lutad mot ett brunt bord med röda och gula blommor i en blå vas står en medelålders dam i svart sidenklänning och håller några gula blommor i vänstra handen; knäfigur i fas åt höger. Bakom bordet en avdelningsskärm i ljusgrått och gult. 115 x 80. Signerad A. Edelfelt 1887. Målat i Paris i maj–juni 1887.

Hintze: Utsikt i högt perspektiv mot ett smalt sund i bakgrunden; i förgrunden en roddbåt vid en liten holme. Akvarell. Smalt höjdformat. Signerad A. Edelfelt. Målad omkring 22 juli 1887. Reproducerad i Harper’s New Monthly Magazine, Febr. 1891, s. 338.

Redaktionen: Edelfelt skriver den 24 mars 1887 till Alexandra Edelfelt att Harper's Magazine har beställt teckningar och text för en illustrerad skildring av en resa i Finland. För femton teckningar skulle tidningen betala konstnären 3500 franc. Resan genomfördes sommaren 1887. Det här verket har kommit till som ett resultat av den resan.

Hintze: En äldre kvinna i folkdräkt med vitt huvuddok, vitt liv och röd-vit-blårandigt förkläde. Stående helfigur i helfas. Dagm: 44 x 25. Signerad "A. Edelfelt. Hannonhaudon Emäntä. Immolan kylä". Målad i Ruokolaks i juli 1887.

Hintze: Interiör från en bondstuga. Vid en öppen spisel står en medelålders kvinna i vit blus och vitt huckle; en kaffepanna i handen. Halvfigur i halv fas åt höger. 27,5 x 26,5. Signerad A. Edelfelt "Elli". Målad i Immola by i Ruokolaks juli 1887.

Redaktionen: Edelfelt skriver den 24 mars 1887 till Alexandra Edelfelt att Harper's Magazine har beställt teckningar och text för en illustrerad skildring av en resa i Finland. För femton teckningar skulle tidningen betala konstnären 3500 franc. Resan genomfördes sommaren 1887. Det här verket har kommit till som ett resultat av den resan. Under sin resa och vistelsen i Immola by i Ruokolaks socken i juli 1887 lade Edelfelt också grunden till andra verk med Ruokolaksmotiv: "Hannonhaudon emäntä" (Karelsk bondvärdinna), Hintze nr 420; Vid Ruokolaks kyrkstrand, Hintze nr 422; Kvinnor utanför Ruokolaks kyrka, Hintze nr 423. Bland teckningarna som reproducerades i Harper's Magazine fanns flera från Ruokolaks, se Sketches in Finland i konstverkstabellen för fullständig förteckning. Elli Jäppinen var en självlärd massös och botare som gjorde sig berömd med denna förmåga i Helsingfors, S:t Petersburg och Moskva. Edelfelt återkom till Elli Jäppinen som modell också senare och gjorde gravyrer 1902 (etsning med torrnål).

Hintze: Motiv från kyrkviken i Ruokolaks en söndagsmorgon; på stranden grupper av allmoge i folkdräkt, bland dem är i förgrunden till vänster Edelfelts trotjänarinna Fredrika Snygg avbildad. På krönet av strandsluttningen ligger kyrkan längst i bakgrunden På viken kyrkbåtar som nalkas. Kolorit i blått och vitt. 42x57. Signerad Edelfelt. Målad på Haiko sannolikt i augusti 1887 samt retuscherad i Helsingfors i september 1892 för reproducering i »Finland i 19:de seklet»; målningen blev likväl icke avbildad.

Redaktionen: Edelfelt skriver den 24 mars 1887 till Alexandra Edelfelt att Harper's Magazine har beställt teckningar och text för en illustrerad skildring av en resa i Finland. För femton teckningar skulle tidningen betala konstnären 3500 franc. Resan genomfördes sommaren 1887. Det här verket har kommit till som ett resultat av den resan. Under sin resa och vistelsen i Immola by i Ruokolaks socken i juli 1887 lade Edelfelt också grunden till andra verk med Ruokolaksmotiv: "Hannonhaudon emäntä" (Karelsk bondvärdinna), Hintze nr 420; Elli Jäppinen vid spiseln, Hintze nr 421; Kvinnor utanför Ruokolaks kyrka, Hintze nr 423.

Hintze: På en gräsbevuxen, solbelyst backe med en grå kyrkmur i bakgrunden sitta tre bondkvinnor i ljusa, karelska folkdräkter i vitt, gråblått, grått och rött samt en fjärde i grå jacka, rutig, röd kjol och röd huvudduk och med ett vitt knyte i famnen. De två äldsta kvinnorna längst till vänster äro inbegripna i ett livligt samtal, till vilket de två övriga lyssna, den ena med ett försmädligt uttryck, den andra halft frånvarande. I bakgrunden till höger allmogekvinnor och flickor i vita hucklen. Kolorit i vitt, ljusgrått ljusgrönt och rött. 131 x 159. Signerad: Edelfelt 87. Målad på Haiko sensommaren 1887 efter studier från Ruokolaks utförda juli samma år. Kvinnorna i förgrunden äro målade efter modeller från Haiko. Överlämnad åt Finska Staten för 4,000 mk enligt en beställning i samband med Finska konstutställningen i Helsingfors sommaren 1885. Förstudier i skissboken A II 1517: 16 samt A III 2028: 295.

Redaktionen: Edelfelt skriver den 24 mars 1887 till Alexandra Edelfelt att Harper's Magazine har beställt teckningar och text för en illustrerad skildring av en resa i Finland. För femton teckningar skulle tidningen betala konstnären 3500 franc. Resan genomfördes sommaren 1887. Det här verket har kommit till som ett resultat av den resan. Under sin resa och vistelsen i Immola by i Ruokolaks socken i juli 1887 lade Edelfelt också grunden till andra verk med Ruokolaksmotiv: "Hannonhaudon emäntä" (Karelsk bondvärdinna), Hintze nr 420; Elli Jäppinen vid spiseln, Hintze nr 421; Vid Ruokolaks kyrkstrand, Hintze nr 422 Edelfelt kommenterar i brev till Alexandra Edelfelt den 8 februari 1888 att Walter och Lina Runeberg inte kommenterade verket då de såg det, och att deras nationalkänsla troligen sårades av "den där gumman med händerna", av de slitna och av arbete märkta händerna. Av kommentaren att döma hade frågan diskuterats redan tidigare.

Hintze: Impressionistisk studie av ett trädgårdsmotiv en solig sommardag. I förgrunden en gräsmatta, till höger en liten tårpil, i bakgrunden till vänster ett hörn av konstnärens vitmålade villa. 31,5 x 41. Målad på Haiko sommaren 1887.

Hintze: Haiko fjärd i aftonbelysning, sedd i högt perspektiv. På den spegelblanka fjärden ror i förgrunden till vänster en man i båt; i bakgrunden till vänster en bogserbåt med tre pråmar. Akvarell. Breddformat. Signerad A. Edelfelt. Målad omkr. 1887. reproducerad i Harper’s New Monthly Magazine, Febr. 1891, sid. 330

Redaktionen: Edelfelt skriver den 24 mars 1887 till Alexandra Edelfelt att Harper's Magazine har beställt teckningar och text för en illustrerad skildring av en resa i Finland. För femton teckningar skulle tidningen betala konstnären 3500 franc. Resan genomfördes sommaren 1887. Det här verket har uppenbarligen kommit till samma sommar i Haiko. En reproduktion också av detta verk publicerades som Hintze nämner i Harper's Magazine.

Hintze: I en enkel, ljus interiör i grått och brunt sitta två unga, svartklädda, syende kvinnor vid ett fönster till höger, genom vilket man ser ett disigt vinterlandskap från Broholmen med låga trähus. På fönsterbrädet en blomma i kruka; på det ljusa bordet och på en stol i förgrunden längst till höger ligga vita, i blått skiftande linnekläder. Oljemålning i litet breddformat. Signerad A. Edelfelt 1887. Målad i Edelfelts ateljé i "Janssonska villan" på Broholmen i Helsingfors i november–december 1887. Förstudie i skissboken A II 1517: 24 i Ateneum.

Hintze: Motiv från Södra hamnen i Helsingfors med fiskförsäljning, halft igensnöade fiskarbåtar i en hamnbassäng samt en bonde med pärtkorg o. fåglar. I bakgrunden Storkyrkans torn. Akvarell. Breddformat. Signerad A. Edelfelt 1888. Målad antagligen i januari 1888. Reproducerad i Harper’s New Monthly Magazine, Februari 1891, s. 343.

Redaktionen: Edelfelt skriver den 24 mars 1887 till Alexandra Edelfelt att Harper's Magazine har beställt teckningar och text för en illustrerad skildring av en resa i Finland. För femton teckningar skulle tidningen betala konstnären 3500 franc. Resan genomfördes sommaren 1887. Edelfelt inkluderade också andra teckningar, såsom en teckning som också ledde till akvarellen Vinterdag i fiskhamnen i Helsingfors, som tillkom följande vinter. Skisser från Ruokolaks och Olofsborg som uppenbarligen härstammar från resan i Finland sommaren 1887, finns i samma skissbok (A II 1517:44) som skiss av Södra hamnen i vinterskrud med Storkyrkan i bakgrunden.

Hintze: Ung, sittande dam i grått med röd garnityr i hatten; knäfigur i hel fas. 40 x 28,6. Anteckning på frånsidan: Ellan 1888.

Hintze: Sittande knäfigur i grå promenaddräkt med gråbrun pälsboa och hög, spetsig hatt. Figuren i fas åt vänster, huvudet i fas åt höger. Ljus, gråblå bakgrund. Dagmått: 21 x 13,5. Målad sannolikt 1888 (jfr Kat. n:o 437).

Hintze: En medelålders man iklädd "den spanska kappan", "en mycket spansk typ – gulblek, utmärglad, med stora, olycksbådande svarta ögon och spetsigt svart skägg". Ca 80 x 60. Målat i Paris mars 1888.

Hintze: Målad i Paris våren 1888 och sannolikt såld till New York (Liv o. Arbete, sid. 192 o. 194). Jfr Kat. N:o 458a.

Hintze: På en solbelyst marmorbänk i en trädgård sitter en ung kvinna i romersk dräkt. Bakom bänken står en skrattande man lutad över henne. Påbörjad i Paris våren 1886 på beställning av Konsthandlaren Bulla för Knoedler (Goupil & Cie) i New York för 4500 franc. Fullbordad i Paris i april–maj 1888. Jfr repliken katalog n:o 495 från 1889. Definitiv kompositionsstudie i blyerts, reproduktion i Liv o. Arbete, vid sida 120, i Ateneum, Helsingfors.

Redaktionen: François Ponsards komedi i en akt "Horace et Lydie" (1850) översattes 1864 till svenska ("Horatius och Lydia") av Aurora von Quanten. En översättning av Harald Molander gavs ut i Uppsala 1879 och i Lund 1884.

Hintze: På en marmorbänk i en solig blomsterträdgård sitter en ung, svarthårig romersk kvinna i vit dräkt med armarna på bänkens ryggstöd. Till höger bakom bänken står Horatius lutande sig ned över henne. Till vänster ett blånande strandlandskap från Medelhavet. 67 x 69. Målad i Paris i april 1886 (efter denna skiss beställdes den slutliga kompositionen av Bulla-Knoedler).

445 Lydia

Hintze: Studie till »Horatius och Lydia». På en marmorbänk sitter en ung romersk kvinna i vit dräkt med händerna vilande i knäet. Helfigur vänd åt vänster. 28 x 23. Signerad A. Edelfelt. Målad sannolikt i Paris våren 1886.

Hintze: Vid ett skrivbord sitter en mörkklädd man i 30-års åldern, knäfigur i fas åt vänster, sysselsatt med att skära upp en bok. Till vänster en bokhylla, till höger hänger ett porträtt av Louis Pasteur. 65 x 55. Signerad A. Edelfelt 1888. Målat i Paris april–maj 1888 på beställning av Louis Pasteur. Fyra kompositionsstudier i varierande poser, med minutiöst utformade huvuden, i Ateneum.

Hintze: På en brun bänk i det fria sitter en ung, mörkhårig mandolinspelerska i Louis XV-klänning av ljusgrått siden och med trekantig, gul hatt med blekröd rosett; helfigur (utan fötter) i fas åt vänster. I bakgrunden en ljus, rosaskiftande vägg. Dagmått: 90 x 66. Signerad A. Edelfelt 1888. Målad i Paris i maj 1888 på beställning av kommerserådet Paul Sinebrychoff, men icke godkänd av beställaren. En pennteckning av modellen – M:lle Alda – och varierande kompositionsutkast i skissboken A II 1517: 32 i Ateneum.

Hintze: Sittande, mörkhårig dam i 30-årsåldern i ljus klänning; halvfigur i fas åt höger. Över högra armen en lätt, ljus schal. I bakgrunden till vänster ett ljust draperi. 60 x 50. Signerad A. Edelfelt 1888. Målat i Paris juni 1888, fullbordat våren 1889. Förstudie, huvud, i skissboken A II 1517: 15 i Ateneum.

Hintze: Sittande officer i 30-års åldern, halvfigur. "Med ena handen håller han om sabelfästet och tittar med sitt ärliga, litet runda rödblonda ansikte mot åskådaren". Bakåtstruket hår och långa, spetsiga mustascher. (Liv o. arbete, sid. 209). Ca 60 x 50. Målat i juli 1888 i Montbéliard. Tre kompositionsstudier i blyerts i Ateneum, skissbok A II 1517: 15, en av dem dat. 10 juli 88.

Hintze: Sommarlandskap med lätta moln. I förgrunden till vänster en blågrön kulle med fruktträd och gräs, bakom denna en slätt med åkerfält samt blånande kullar i fonden. I förgrunden till höger en väg till en fabrik. 26 x 37,5. Målad juli 1888. Antagligen identisk med en akvarell "Motiv från departementet Doubs", som under N:o 31 deltog i Finska Konstföreningens utställning hösten 1888 (350 mk). Införd i inventariet över Konstsamlingarna i Ateneum såsom "Utsikt från Näsebacken". Testamenterad 1935 av Fröknarna Annie och Berta Edelfelt till Konstsamlingarna i Ateneum, Helsingfors.

466 Borgå

Hintze: Utsikt över Borgå från Näsebacken med ån i förgrunden. Samma motiv representerat i Harper’s New Monthly Magazine, Febr. 1891, sid. 344. Finska Konstföreningens utlottning 1889.

Hintze: I ett rum med utsikt över ett soligt vinterlandskap till vänster och med en Runebergs medaljong över en brun byrå med böcker till höger sitter en äldre gråhårsman i svart långrock och vit kravatt; knäfigur i fas åt vänster. I högra handen en bok med Helsingfors universitets pärmexlibris, den vänstra i byxfickan. 131 X 103. Signerat A. Edelfelt 1889. Målat i Helsingfors december 1888–januari 1889 på beställning av Helsingfors universitet. För den ursprungliga studien satt Topelius modell i Hotel Wilhelmsbad invid Kaisaniemi park. Målningen visar honom i föryngrad gestalt. Skrivtyget på bordet under fönstret är målat efter en studie av Anna Wengberg. Duken skadad till vänster (fönstret) samt omkr. 1920 restaurerad av Eero Järnefelt.

Hintze: Interiörbild. En leende, mörkhårig gosse i svart kolt, knäbyxor och blankläderskor, helfigur i halv fas åt vänster, står lutad mot ett bord med tennsoldater. Vänstra armen vilar mot bordskanten. I bakgrunden till vänster en stol vid ett fönster med ljusa gardiner, genom vilket klart solljus faller in i rummet. Höjdformat. Signerat A. Edelfelt 1890. Målat i Paris januari–mars 1890 på beställning av Bankiren Lyon, Santiago, Chile. Varierande kompositonsutkast och studier i skissbok A II 1517: 17 i Ateneum.

Hintze: I en interiör sitter en medelålders man med mustascher, snibbkrage och stor kravatt; håret benat på vänstra sidan. Halvfigur; högra armen vilar på stolkarmen. Påbörjat i Montbéliard (Marti var gift med Elisabeth Grosjean, jfr katalog nummer 401) i november 1889 och fullbordat i Paris vårvintern och våren 1890.

Redaktionen: Edelfelt målade Mademoiselle Elisabeth Grosjeans porträtt i Paris våren 1887 (Hintze 401). I brev till Alexandra Edelfelt den 1 maj 1888 berättar Edelfelt att han har blivit inbjuden till familjen Grosjean i Montbéliard samma sommar för att måla fyra porträtt i pastell. Edelfelt besökte Montbéliard i juli 1888 och förberedde porträtt av Monsieur och Madame Grosjean. Han slutförde under vistelsen ett porträtt av Elisabeth Grosjeans bror Daniel, en ung officerare (Hintze 450). Beställningarna från den Grosjeanska familjen fortsatte 1889 med detta porträtt av dottern Elisabeths man Samuel Marti.

Hintze: "Ett elegant Louis XV porträtt i helfigur ehuru halvnaturlig storlek. Hon sitter i sin fina salong vid en grå rikt skulpterad marmorkamin, på en liten Louis XV soffa med röd- och gula blommor, bakom några konstsaker bl. a. en silverstaty av Henrik IV; själv är hon i dekolleterad balklädning, écru atlas med spetsar . . . och tar just av sig en vit sortie de bal med strutsfjädrar. Hennes grå och pudrade hår och allt det ljusa låter de svarta vänliga ögonen komma till sin fulla rätt." (Middagshöjd, sid. 55). Huvudet fjorton cm högt (Middagshöjd, sid. 57). Målat i M:me G:s salong i Paris juni–aug. 1891 för 5000 franc.

Hintze: En dam sittande i en salong iklädd lilafärgad klänning; genom en halvöppen dörr ser man in i en matsal. Naturlig storlek. Ca 127 x 100. Målat på beställning i Köpenhamn i slutet av april och början av maj 1892 för 2200 kr.

Redaktionen: Studier som Edelfelt gjorde i Jean-Léon Gérômes ateljé i 1876–1877.

Redaktionen: Akvarellstudie av ung kvinnomodell i finsk dräkt, påbörjad hos Adolf von Becker i Paris februari 1875.

Redaktionen: Målad för Alexandra Edelfelt i februari 1888 för att berätta hur Edelfelt och Ellan de la Chapelle inrett sitt första hem i Paris.

Redaktionen: Skisser från Antwerpen.

Redaktionen: Edelfelts övningar i att teckna från antiken under studierna på konstakademien i Antwerpen

Redaktionen: Teckning från Albert Edelfelts resa med Carl Albert Edelfelt på Åland 1868.

Redaktionen: Edelfelt ställde ut "Parisiska" (H326) på Galerie Georges Petit i Paris i maj 1885, men han var inte nöjd med helheltsintrycket av sin utställning. Boussod, som köpt Goupils konsthandel i Paris, gjorde i november 1885 en beställning. Som modell önskade han sig samma unga kvinna som suttit modell för Edelfelts verk "Parisiska". Den unga kvinnan var bokförare i en pappershandel. Då Edelfelt sökte henne, fick han veta att hon dött i lunginflammation, bara 21 år gammal. Det är oklart om Boussods beställning resulterade i något konstverk. Modellen för "Parisiska" kan således inte ha stått modell för pastellen "Parisisk modell" (H348) som Neovius beställde, men det är möjligt att Edelfelt målade henne på basen av verket "Parisiska".

Redaktionen: Detta är en utveckling från Hintze nr 64 "Efter drabbningen", som Gérôme var kritisk till. Edelfelt har gjort som Gérôme bad honom och börjat från början, ändrat kompositionen och idén, men håller sig inom temat 30-åriga kriget. Slutligen blev det Hintze nr 45 "Modellstudie av en sittande naken gubbe" som Edelfelt erbjöd familjen Alexander Wilhelm Brummer.

Redaktionen: Det är oklart om detta någonsin blev av. Utifrån anspelningen på "Todtenmaler" i brevet från 26.4.1875 är det troligt att beställningen gällde ett porträtt av Carl Victor de la Chapelles mor Anna Charlotta (f. Sacklén som hade avlidit den 29 december 1874. Edelfelt skulle måla porträttet med hjälp av fotografier.

Redaktionen: Förstudie till planerad tavla med Gustaf II Adolf-motiv, påbörjad våren 1874 vid konstakademien i Antwerpen.

Redaktionen: Teckning från Albert Edelfelts resa med Carl Albert Edelfelt på Åland 1868.

Redaktionen: Planer på att göra ett dubbelporträtt av Alexandra och Ellen Edelfelt då Edelfelt återvände från Paris hösten 1875.

Redaktionen: Skisser för etsningar utförda i maj 1875.

Redaktionen: Övningar i att måla ansikten med olika uttryck under studierna på konstakademien i Antwerpen 1873–1874.

Redaktionen: Ritad i Sarah Austins album i januari 1875.

Redaktionen: Målat sommaren 1872 på Granbäck som förarbete till H14: Porträtt av Friherrinnan Adelaide Leuhusen, f. Ahlberg

Redaktionen: Planerad teckning för att ställas ut och säljas i Helsingfors våren 1877.

Redaktionen: Komposition påbörjad i Antwerpen våren 1874, ett av alternativen Edelfelt övervägde att sända till Finska Konstföreningens utställning i Helsingfors samma år.

Redaktionen: Beställningen gjord i maj 1874

Redaktionen: kostymer från maskeraden vid akademin i Antwerpen i slutet av december 1873

Redaktionen: de två medpassagerarna på ångbåten, brev till Alexandra Edelfelt 28.9.1873

Redaktionen: Dagnans porträtt av Edelfelt.

Redaktionen: de tre däckspassagerarna på ångbåten Porthan, brev till Alexandra Edelfelt 28.9.1873

Redaktionen: M. Joseph Van Loon, brev till Alexandra Edelfelt 2.10.1873

Redaktionen: Planer för ny ateljébyggnad i Haiko.

Redaktionen: två kvinnor i folkdräkt, brev till Alexandra Edelfelt 2.10.1873

Redaktionen: två katolska präster, brev till Alexandra Edelfelt 2.10.1873

Redaktionen: skomakare Lambrecht står på ett bord och berättar om sina bedrifter under 1848 i Frankrike, omgiven av lyssnande akademielever, brev till Alexandra Edelfelt 18.10.1873

Redaktionen: Van Lerius, brev till Alexandra Edelfelt 29.10.1873

Redaktionen: Claus och Anthonies, brev till Alexandra Edelfelt allhelgonadagen 1873

Redaktionen: Arthur, Devey Bates, Adams, Dubois, med anteckning om ålder, brev till Alexandra EDelfelt allhelgonadagen 1873

Redaktionen: Matthei, Boudry, de Pape, med ålder, brev till Alexandra Edelfelt allhelgonadagen 1873

Redaktionen: Mr. Even, brev till Alexandra Edelfelt 8.11.1873

Redaktionen: Mr. Lenærts, brev till Alexandra Edelfelt 13.11.1873

Redaktionen: Neros moder Agrippina, brev till Alexandra Edelfelt 19.11.1873

Redaktionen: man som talat svenska med finsk dialekt, brev till Alexandra Edelfelt 14 och 15.12.1873

Redaktionen: Dekoration på balen: byst av Rubens, förfärdigad av Peeters och de la Montagne, brev till Alexandra Edelfelt 23.12.1873

Redaktionen: fönster med utsikt mot trång gränd, brev till Alexandra Edelfelt 19.7.1872

Redaktionen: Moberger, brev till Alexandra Edelfelt 8.8.1872

Redaktionen: Madame Matthei, brev till Alexandra Edelfelt 2.1.1874

Redaktionen: Fischer, brev till Alexandra Edelfelt 14.1.1874

Redaktionen: Scriba, brev till Alexandra Edelfelt 14.1.1874

Redaktionen: Brev till Alexandra Edelfelt 9.2.1874

Redaktionen: Tre gossar sovande på provisoriska britsar under concoursen vid akademin i Antwerpen, brev till Alexandra Edelfelt 8.3.1874

Redaktionen: Två teckningar av "finare sommarhattar" åt Annie och Berta Edelfelt

Redaktionen: Soldatorkester från rekonstruktionen av Bastiljen före 1789.

Redaktionen: teatersällskap från rekonstruktionen av Bastiljen före 1789.

Redaktionen: Människor i Paris ur olika sammanhang: bl.a. M. Melon, den egyptiska paschan Demirgian, Mr Fuchs, kyparen Michel, konstnärer: Madrès, le comte de Nouij, Campagnol, fransk soldat; brev till Alexandra Edelfelt 21.7.1874

Redaktionen: Bassan; brev till Alexandra Edelfelt 4.8.1874

Redaktionen: Peyrot, Mac Allan Swan, Johnson, Weir, Bowin, Dufaut Marser, Contensin, Stewart, Petua, Duvergnier; brev till Alexandra Edelfelt 4.8.1874.

Redaktionen: Skiss till Wilhelm von Schwerin på bår; brev till Alexandra Edelfelt 19.8.1874.

Redaktionen: Nilsson och Gerle; brev till Alexandra Edelfelt 24.9.1874.

Redaktionen: Bottenplan av nya logiet, utsikten från fönstret; brev till Alexandra Edelfelt 1.10.1874.

Redaktionen: Efter Sveaborgs kapitulation; brev till Alexandra Edelfelt 6.11.1874.

Redaktionen: Bottenplan av ateljén med möblernas placering

Redaktionen: Planlösning som beskriver hur Edelfelt har inrättat sig i ateljén för att undvika drag och kyla, 4.12.1886

Redaktionen: Brodern Gueldry; brev till Alexandra Edelfelt 30.6.1875.

Redaktionen: Maxime Faivre; brev till Alexandra Edelfelt 30.6.1875.

Redaktionen: Edelfelt sovande med en massa kläder på; brev till Alexandra Edelfelt nyårsnatten 1875.

Redaktionen: Ny krage; brev till Alexandra Edelfelt nyårsnatten 1875.

Redaktionen: Père Pécau; brev till Alexandra Edelfelt 1.2.1875.

Redaktionen: Studie av spelande faun; denna illustration hör ihop med konstverket "Flöjtspelande gosse", Hintze nr. 56; brev till Alexandra Edelfelt 21.2.1875.

Redaktionen: Värdfolket Père et Mère Antony; brev till Alexandra Edelfelt 26.4.1875.

Redaktionen: Figurer ur teaterstycket "La fille de Roland"; brev till Alexandra Edelfelt 3.5.1875.

Redaktionen: De unga konstnärernas procession med romarpristagarna; brev till Alexandra Edelfelt 1.8.1875.

Redaktionen: Följande teckning till Julqvällen; brev till Alexandra Edelfelt 4.8.1875.

Redaktionen: Vinterlandskap; brev till Alexandra Edelfelt 4.8.1875.

Redaktionen: Naken man; brev till Alexandra Edelfelt 16.3.1874.

Redaktionen: "Husprofil"; brev till Alexandra Edelfelt 23.5.1876.

Redaktionen: Doktor Erhardt; brev till Alexandra Edelfelt 29.5.1876.

Redaktionen: Två judar i kaftaner, brev till Alexandra Edelfelt 7.3.1876

Redaktionen: Det polska landskapet, brev till Alexandra Edelfelt 7.3.1876.

Redaktionen: Albert Edelfelt med sina kusiner Robert och Gustaf Edelfelt spankulerande på Göteborgs gator; brev till Alexandra Edelfelt 7.11.1876.

Redaktionen: Österrikare: stationschefen, österrikarnas små fötter, nordtyskarnas stora fötter, brev till Alexandra Edelfelt 7.3.1876.

Redaktionen: Tre damer från Wien, brev till Alexandra Edelfelt 7.3.1876.

Redaktionen: Gondoljärer, i brev till Alexandra Edelfelt 13.3.1876.

Redaktionen: Gondoljär-solist, i brev till Alexandra Edelfelt 13.3.1876.

Redaktionen: Delar av publiken: två kvinnor, tre män, två soldater, en ensam man, man med skägg, i brev till Alexandra Edelfelt 13.3.1876.

Redaktionen: Drottning Blankas klänning: schematisk bild av klänningen som modellen bär på tavlan Drottning Blanka; brev till Alexandra Edelfelt "Julmorgonen" 1876.

Redaktionen: Landskap med växter och antika tempel, i brev till Alexandra Edelfelt 5.4.1876. Utsikt från tyska hospitalet på Capitolium i Rom, utförd av dansken Pietro Krohn.

Redaktionen: Bottenplan och genomskärning av ateljén, med en liten figur som målar; brev till Alexandra Edelfelt "Julmorgonen" 1876.

Redaktionen: Madsen och dansk bildhuggare. AE till Alexandra Edelfelt 27.3.1877.

Redaktionen: Baronerna och löjtnanterna Rosenblad från Kalmar.

Redaktionen: Liten schematisk teckning av obekväm sovkupé.

Redaktionen: Hausse col och klänningsliv

Redaktionen: Vy från Edelfelts fönster på hotellet i Monte Carlo. I förgrunden ett apelsinträd, palats och palmer, längre bort Medelhavet och blånande berg.

Redaktionen: Emile Zola sittande

Redaktionen: Koppar i empirestil

Redaktionen: Schematisk bild av ateljén och de planerade draperierna

Redaktionen: Målad vid akademin i Antwerpen vintern 1874

Redaktionen: Studie målad i Gérômes ateljé juli 1874.

Redaktionen: Bibliskt motiv utfört på konstakademien i Antwerpen i november 1873. Verket är möjligen Edelfelts uppgift med Jakob och Rakel-tema för studierna i expression. Den barnlösa Rakel tittar på systern Lea och de söner som denna fött åt deras gemensamme make Jakob.

Redaktionen: Professorn på École des Beaux Arts i Paris, Jean-Léon Gérôme, 1876.

Redaktionen: Utförd till finländarnas julfest i Paris 1876.

Redaktionen: Teckning från Kajsaniemi 1876.

Redaktionen: Skisser efter Wilhelm von Kaulbach, möjligen detalj från konstverket Hunnenschlacht.

Redaktionen: I mars 1877 övervägde Edelfelt detta som ett alternativ till sin följande stora komposition. Ett annat (tidigare) alternativ var Sveaborg, som han ville måla i Finland. De här alternativen kan ses som upptakten till "Den brända byn" (1879).

Redaktionen: Enligt Hintze (H357) motiv från sydsluttningen med rik vegetation och Medelhavet i solsken. Målad i mars 1886. Detta är den ursprungliga studien; H357 är en kopia som Edelfelt utförde i Paris i april 1886 som gåva åt markis Émile de Chambure.

Redaktionen: Landskapsstudie tecknad under studieresa till Asnières 13 mars 1875.

Redaktionen: Landskapsstudie påbörjad i Joinville i april 1875.

Redaktionen: Utförda i juni 1874

Redaktionen: Landskapsstudier i Granbäcks omgivningar, utförda sommaren 1872

Redaktionen: Landskapsstudier i närheten av Granbäck, Sverige sommaren 1872

Redaktionen: Planer på att utföra landskapsstudier i Saint Cloud eller någon annan kringliggande trakt våren 1877.

Redaktionen: I februari 1875 bad Oskar Levin sin dotter Viola hälsa att han önskade en kopia av en genretavla på Luxembourgpalatset i Paris.

Redaktionen: Köpt av den amerikanska konsthandlaren Knoedler i maj 1886.

Redaktionen: Påbörjad i början av november 1874, men blev troligen aldrig genomförd eftersom modellen blev sjuk.

Redaktionen: Matsedel till banketten för Gérôme 1876.

Redaktionen: Edelfelts första studie av en naken kvinnlig modell vid Gérômes ateljé i juli 1874.

Redaktionen: Kompositionsstudie vid konstakademien i Antwerpen, utförd i november 1873

Redaktionen: Planerad teckning för att ställas ut och säljas i Helsingfors våren 1877.

Redaktionen: Helfigur av stående naken yngling med vänstra handen på bröstet. Akademistudie, målad i Gérômes ateljé. Signerad AE mars 1875.

Hintze: Illustration i Finland i 19:de seklet, utg. Leo Mechelin 1893, s. 207, även i Harper’s New Monthly, febr. 1891

Redaktionen: Edelfelt skriver den 24 mars 1887 till Alexandra Edelfelt att Harper's Magazine har beställt teckningar och text för en illustrerad skildring av en resa i Finland. För femton teckningar skulle tidningen betala konstnären 3500 franc. Resan genomfördes sommaren 1887.

Redaktionen: Detta är möjligen "Au Bois de Boulogne" (Promenad i vagn i Champs-Elysées), Hintze nr 370, som var beställd av Herman Standertskjöld-Nordenstam. I början av brevet har Edelfelt dock antecknat att Standertskjölds beställning är färdig, vilket gör det osannolikt att han uppfattar den som ofärdig senare i samma brev. Under de kommande månaderna bearbetade Edelfelt trots allt pastellen och skriver om arbetet.

Redaktionen: Studie i perspektiv från 10.1.1874 och andra skisser.

Redaktionen: Porträtt av Alexandra Edelfelt, planerat att verkställas efter Edelfelts hemkomst hösten 1875.

Redaktionen: Doktor Mobeck bad Edelfelt måla ett porträtt av apotekaren sommaren 1872 i Jönköping

Redaktionen: Idén till porträttet föddes under Edelfelts vistelse på Gripsholm sommaren 1872, då han målade en kopia av ett porträtt av C. J. Adlercreutz. Porträttet av Ehrensvärd blev aldrig av. I stället målade Edelfelt av ett porträtt av en kvinna som man vid denna tid trodde var Ebba Brahe. Senare har det visat sig att porträttet inte föreställer Ebba Brahe, utan drottning Henrietta Maria av England (Hintze 16).

Redaktionen: Målat sommaren 1872 på Granbäck, oklart om porträttet någonsin blivit fullbordat

Redaktionen: Croquis utförd i Montbéliard i mitten av juli 1888.

Redaktionen: Porträtt av Edelfelts klasskamrat Ferdinand Gueldry, påbörjat i juni 1875 för att möjligen ställas ut vid avslutningsutställningen på École des Beaux-Arts i slutet av juli samma år.

Redaktionen: Oklart om detta porträtt någonsin blev av.

Redaktionen: Porträttbeställning som inte blev av våren 1888. Förmedlare var den svenska diplomatfrun, grevinnan Augusta Lewenhaupt.

Redaktionen: Teckning utförd i Paris i april 1877.

Redaktionen: Planer på att måla ett porträtt av Johan Ludvig Runeberg då Edelfelt återvände från Paris till Finland hösten 1875. Runeberg hade emellertid hunnit bli så svag att planen måste överges.

Redaktionen: Målat i Montbéliard i juli 1888.

Redaktionen: Teckning av Pauline Ahlberg utförd i Edelfelts ateljé i Paris i maj 1875.

Redaktionen: Teckning i svartkrita av Robert Stigell "à la Holbein". Utförd i Paris i mars 1877, utställd på Salongen 1877.

Redaktionen: porträtt som Edelfelt lovat teckna av polacken Rothstein i september 1874

Redaktionen: I juni 1877 gav Carl Mannerheim 1 000 francs för att Edelfelt skulle ge honom en skiss till någon av sina kommande tavlor. Beställningen ändrades sedan till att Edelfelt skulle göra ett portätt på Mannerheims avlidna syster Sofia Cotta (1833–1867).

Redaktionen: Porträttbeställning som inte blev av våren 1888. Förmedlare var den svenska diplomatfrun, grevinnan Augusta Lewenhaupt.

Redaktionen: Edelfelt målade Mademoiselle Elisabeth Grosjeans porträtt i Paris våren 1887 (Hintze 401). I brev till Alexandra Edelfelt den 1 maj 1888 berättar Edelfelt att han har blivit inbjuden till familjen Grosjean i Montbéliard för att måla fyra porträtt i Pastell. Edelfelt besökte Montbéliard i juli 1888 och förberedde porträtt av Monsieur och Madame Grosjean. Han slutförde under vistelsen ett porträtt av Elisabeth Grosjeans bror Daniel, en ung officerare (Hintze 450). Vem den fjärde person var som man hade tänkt att Edelfelt skulle avporträttera är oklart. År 1889 påbörjade Edelfelt ett porträtt av Elisabeth Grosjeans man Samuel Marti.

Redaktionen: Skiss från 1874.

Redaktionen: Målad i Paris i december 1885 för lotteriet till förmån för Johannes Takanens änka och barn. Det är möjligt att detta verk är identiskt med "Sittande barn i ljusröd kolt" (H337).

Redaktionen: Beställd av en amerikansk konsthandlare i Paris i maj 1886 för 4000 franc.

Redaktionen: Akademiuppgift i december 1876. Temat var en scen ur Odysséen.

Redaktionen: Edelfelts övningar i anatomi under studierna på konstakademien i Antwerpen

Redaktionen: Utförd i Antwerpen i februari 1874 hos studiekamraten Sidney Adams som övning inför konstakademiens concours

Hintze: "Diverse illustrationer", Hintze s. 248–249: Arton illustrationer i träsnitt i Harper’s New Monthly Magazine, Februari 1891, s. 330–353, med text av Edelfelt (väsentligt beskuren av tidskriftens redaktion). 1. Utsikt över Haikofjärden (akvarell från 1887, Kat. ,N:o 428). 2. Insjölandskap från Punkaharju (akvarell från 1887, Kat. N:o 418). 3. Hamnbild från Helsingfors med ryska katedralen i bakgrunden, pennteckning i tusch. 4. På havet (oljemåln. från 1883, Kat. N:o 242). 5. Interiör från en bondstuga i svenska Finland, pennteckning i tusch, signerad A. Edelfelt. 6. Vinterdag i fiskhamnen i Helsingfors (akvarell från 1888, Kat. N:o 436). 7. Strandbodarna och domkyrkan i Borgå (akvarell från 1888, Kat. N:o 466). 8 Elli Jäppinen vid spiseln (oljemålning från 1887, Kat. N:o 421). 9. Elli Jäppinens två söner återvända från höbärgningen, pennteckning i tusch, signerad A. Edelfelt. 10. Finsk bondgård, lavering. 11. Rutta, en skönhet från Ruokolaks, sittande halvfigur, blyerts eller tusch. 12. Gammal bondkvinna i Ruokolaksdräkt, pennteckning i tusch, signerad A. Edelfelt. 13. Bondpojke med näverskor och näverkont, signerad A. Edelfelt. 14. Vid kyrkstranden i Ruokolaks (oljemålning från 1887, Kat. N:o 422). 15. På kyrkogården i Ruokolaks, laverad tuschteckning signerad A. Edelfelt (avbildad i Finland i 19:de seklet, s. 73). 16. Bonde från Harakka, bröstbild, blyerts, signerad A. Edelfelt. 17. Finsk bonde slöjdande en selbåge, blyerts, signerad A. Edelfelt. 18. Olofsborg, pennteckning i tusch, signerad A. Edelfelt (avbildad i Finland i 19:de seklet, sid. 207). N:ris 8—18 utfördes på uppdrag av Harper’s Magazine under en resa i östra Finland i juli 1887 och utställdes på Finska Konstnärernas utställning 1891 (andra upphängningen, se Finland 7. 2.1891). Samtliga arton illustrationer jämte Edelfelts text i sammandrag ingår i Ny Illustrerad Tidning 1891, N:ris 32—35.

Redaktionen: Som framgår av Hintzes förteckning över illustrationerna har nummer 1, 2, 4, 6, 7, 8 och 14 också lett till verk som har fått egna nummer i Hintzes konstverksregister. Enligt detta register ska också en av Edelfelt i tuschteckning utförd reproduktion av målningen nr 387 Borgå, vy av Borgå i starkt solsken, sett från Näsebacken, målad sensommaren 1886, ha ingått i serien Sketches in Finland.

Redaktionen: Edelfelts vän Filadelfo Simi, stipendiat från akademien i Florens. Elev i Jean-Léon Gérômes ateljé 1875.

Redaktionen: Fornminnesföreningens expedition 1871 tog i Dalsbruk in hos familjen Ramsay. Magister Karl Emil Hård, Jonathan Collander, fröknarna Sofia och Charlotte Ramsay, Karl Oswald Svante Westling, Emil Nervander, [Albert Edelfelt?], Dahlsbruk 1871.

Redaktionen: Edelfelt gjorde denna skiss i december 1885 på en balettföreställning på Edenteatern, för att möjligen utveckla den för Herman Standertskjöld-Nordenstam, som beställt ett "Parismotiv". beställningen resulterade emellertid i verket "Au Bois de Boulogne" (H370).

Redaktionen: Skänkt av Edelfelt åt Marie Vallery-Radot och Louis Pasteur i juni 1888.

Redaktionen: Realiserades inte då den tilltänkta barnmodellen inte var på plats i Clichy i februari 1875.

Redaktionen: Ett arbete som Gérôme gett temat till i ateljén

Redaktionen: Utställda på Galerie Georges Petit våren 1885.

Redaktionen: Skiss efter den spanske konstnären Marià Fortuny från 23 juli 1875.

Redaktionen: Skisser efter verk av Peter Paul Rubens och Anthonis van Dyck utförda på konstmuseet i Antwerpen våren 1874. Edelfelt gjorde åtminstone skisser av Peter Paul Rubens Pietà, Christus nedtagning från korset och St. Francois sista nattvard.

Redaktionen: Skiss av bl.a. prästen i Dragsfjärd (möjligen Eklund), Nils Mendelgren, Calonius [egentligen Johan Bilmarks] gravmonument i Reso, från Fornminnesföreningens expedition sommaren 1871.

Redaktionen: Skisser från Louvren den 28 april 1875.

Redaktionen: Dessa hör troligen ihop med "Brummers beställning": scenen från ett tyskt slott under 30-åriga kriget.

Redaktionen: Skiss från Luxembourgträdgården 28 maj 1875. Skiss av Notre-Dame i Paris.

Redaktionen: Skisser från en utflykt till Fontainebleau med amerikanerna Julian Alden Weir och Dewey Bates i slutet av april 1875.

Redaktionen: Osäkert om solfjädern någonsin blev dekorerad

Redaktionen: Målat i Gérômes ateljé i månadsskiftet juni-juli 1874.

Redaktionen: I juli 1874 nämns planer på att måla ett stilleben tillsammans med Chevrenil, en elev från Gérômes ateljé.

Redaktionen: Möjligen utställd i Köpenhamn våren–sommaren 1888.

Redaktionen: Studier efter naken modell för "naturklassen" vid konstakademien i Antwerpen 1873–1874. Första skissen signerad: Albert Edelfelt 1873, andra skissen: Albert Edelfelt, Anvers 5.1.1874, tredje skissen: Albert Edelfelt, Antwerpen.

Redaktionen: Utförda i september 1874.

Redaktionen: Planerad teckning för att ställas ut och säljas i Helsingfors våren 1877. Sulamith är kvinnan i Bibelns Höga Visan.

Redaktionen: Planer på att måla Sveaborgs kapitulation, ett ämne Edelfelt målat redan tidigare (se H51 Efter Sveaborgs kapitulation).

Redaktionen: Axel Gallén fick hjälpa Edelfelt att kopiera en studie, som skulle bli "en tavla" sommaren 1885 i Paris. Det är oklart vad det var för en studie och om det någonsin blev ett fullbordat verk.

Redaktionen: Fröken Forsman och Rosina Zilliacus önskade sig teckningar i stil med teckningen av drottning Blankas huvud. Det är oklart om Edelfelt någonsin utförde dessa.

Redaktionen: Utförd för Charles Baude i februari 1887.

Redaktionen: Utförd i Paris i februari 1886 för gravören Charles Baude.

Redaktionen: Detta verk kan höra ihop med (H284) "Porträtt av fröken Berta Edelfelt (1869-1934)" och (H285) "Porträttstudie av fröken Berta Edelfelt (1869-1934)".

Redaktionen: Utförd i Paris i mars 1877, skickad till Alexandra Edelfelt. AE till Alexandra Edelfelt 7.3.1877.

Redaktionen: Utförd sommaren 1872, medan Edelfelt befann sig på Gripsholm för att kopiera ett porträtt av C. J. Adlercreutz (H15).

Redaktionen: Utförd sommaren 1872 under ett besök på Granbäck, nära Jönköping

Redaktionen: Teckning av Pietro Krohn från 1876 i Rom.

Redaktionen: Utförd sommaren 1872 under ett besök på Granbäck, nära Jönköping

Redaktionen: Teckning i anslutning till Porträtt av Skulptören Ville Vallgren (1855-1940) och hans första hustru Antoinette Råström (1858-1911) (H355). Se Hintze 1942, s. 78, katalog nummer 355: Träsnitt av Charles Baude (liten folio) i en fransk illustrerad tidskrift 1886; dito i Ny Illustrerad Tidning 1887, sidan 105; dito i Niva, St Petersburg 1902, sidan 969 (stocken sliten); Ord och Bild 1904, sidan 394; Liv och arbete, vid sidan 128; Carl G. Laurin, Nordisk konst IV, Stockholm 1926, sidan 461.

Redaktionen: Teckning från Frascati, juni 1876.

Redaktionen: Motivet okänt, utförd hösten 1876 i Göteborg på begäran av kammarherre Magnus Lagerborg, intendent för Göteborgs museum

Redaktionen: Beställd i Paris 1886.

Redaktionen: Teckningar av Axel Gallén, utförda i Paris efter Galléns ankomst i april 1885.

Redaktionen: På Alexandra Edelfelts begäran sände Edelfelt den 18 april 1875 en skiss av amerikanska Sarah Austin, som han träffade upprepade gånger under studierna i Paris.

Redaktionen: Tecknad sommaren 1872 på Granbäck för Edelfelts morbror Gustaf Brandt