Beskrivning

rysk-svensk matematiker, professor, författare

Stockholm, tisdag d. 24 mars 85 24 mars 1885
Middag hos Palmes med fru Edgren, fru Kovalevsky, fru Laurin, herrskapet Henrik Palme, Leffler med fru; skål utbringas för Edelfelt.
Sonja Kovalevsky är behaglig och intresserad, inte alls "sjåpig" av sin lärdom; hon talade om allt möjligt, trots sin lärdom och professur; Edelfelt har talat med henne om Ryssland.
Paris, tisdag d. 29 juni 1886 29 juni 1886
Edelfelt konstaterar att han har skrivit på papper med fru Kovalevskys adress [adressen översträckad: 143 Bd d'Enfer]; fru Kovalevsky har gjort visit i lördags med hälsningar från fru Edgren.
Fru Kovalevsky bjöd Edelfelt att komma på middag hos den polska fru som hon bor hos "bortom ära och redlighet" [avser tydligen adressen?].