Beskrivning

officer, överste, polismästare, translator, disponent

St. Petersburg – d. 3 Mars kl. ½ 12 på natten 3 mars 1876
På kvällen gick de till den petersburgska förstaden för att träffa en tysk familj som Victor Hoving ville besöka; därefter åt de hos Palkin (Newsky pr.) där de träffade Berndt Standertskjöld och Carl Kremer; den senare kommer att resa med dem till Warschau.
Wien d. 7 Mars 1876 7 mars 1876
I Skiernievice (3 timmar från Warschau) lämnade de Carl Kraemer och en annan finsk officer Björling, som är stationerade där med sin bataljon; båda önskade återvända till Finland.