Beskrivning

dansk konsthistoriker

Källor

Lördag d. 28 mars, på jernvägen mellan Göteborg och Jönköping 28 mars 1885
Mario Krohn har vuxit, Edelfelt och han har blivit goda vänner.
Paris d. 6 februari / lördag 1886 6 februari 1886
Mario Krohn varit med om en farlig olycka, Edelfelt kan föreställa sig föräldrarnas förtvivlan; nu är allt väl; också den lilla flickan är frisk.