Beskrivning

svensk författare, en svensk 1700-talsklassiker, g.m. publicisten Petter Lenngren

Mellan Leipzigs slätter och Lützens kullar måndag d. 29 nov. 1886 29 november 1886
Snoilsky har inte glömt Berta Edelfelts beundran för "salig kungen"; han har tillägnat henne ett separattryck av fru Lenngren.
Paris d. 18 januari 87 18 januari 1887
Edelfelt har skickat Edmond Bayles översättning av "Fänrik Ståls sägner", andra delen, till Berta Edelfelt; inuti den ligger Snoilskys separatutdrag av dikten "En afton hos fru Lenngren" med dedikation till Berta Edelfelt.
Paris, fredag d. 24 februari 88 24 februari 1888
Med brevet medföljer en liten akvarell som föreställer ett hör av salongen i hemmet med Munthes "liggsoffa" [schäslong] en pendyl i Louis XIV-stil i brons med inlagd sköldpadd som Chambure givit som gåva, på väggen är Edelfelts studier, på golvet en björnhud och på bordet är böcker av fru Lenngren, Runeberg, Tegnér, Snoilsky och några franska författare.