Beskrivning

rysk författare

Källor

Paris Onsdag d 29 febr 77. 28 februari 1877
Vem är E. N. som översatt Demonen av Michail Lermontov, är det Emil Nervander?; språket är ledigt och vackert.