Beskrivning

finländsk godsägare, industriman, mecenat, kammarherre

d. 15 febr 86 15 februari 1886
Edelfelt skulle tycka att det var förargligt att resan till Nizza blivit uppskjuten, men hörde nu av Standertskiöld, Linder, C. Cronstedt och Frenckell hur kallt där är nu.
Hjalmar Linder stannar och "viftar", umgås med medlemmar ur familjerna Fontenillet och d'Espinassi.
Tisdag d. 23 februari 86 23 februari 1886
Edelfelt har blivit arg på Linder; kamratskapet i Helsingfors genererar brist på folkvett och finkänslighet; har nu förgått sig genom att bli arg på Linder två gånger: det måste vara något särskilt retsamt med honom.