Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

storfurste, son till Alexander II

Källor

Lördag 19 nov. 81 19 november 1881
I går voro storfurstarne Sergei och Paul i full husaruniform (det var neml. i går gardeshusarernas fest i Zarskoje) och sågo på teckningen. – de föreföllo utmärkt hyggliga – tala engelska sinsemellen – Paul liknar mycket den döde tronföljaren Nikolai. – Det är så eget att se allt detta på så nära håll.
Tisdag d. 6 Dec. 1881 6 december 1881
Hon sitter för resten (Miss Mili) och berättar om alla möjliga saker inom familjen. Hennes tant har varit bonne för Kejsaren och alla hans bröder. Hon säger att de två yngsta, Paul och Sergei äro utmärkta unge män. De göra ett så ovanligt gentleman-like intryck – tala engelska sinsemellan och äro så som unge aristokrater borde vara. T.ex. Paul skall om thorsdag vid Georgsfesten aflägga ed, och har till denna högtidlighet inbjudit sin gamla bonne Miss Bride, som bor i Zarskoïe. Gumman refuserade, men storfursten förklarade då att hon måste komma, om han också skulle bära henne från Zarskoïe till Gatschina.