Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

storfurste, sonson till Nikolaj I

Källor

Måndag 13 mars 1882 13 mars 1882
Om torsdag är jag bjuden på middag i Chevaliergardets klubb. Jag känner dem nu temmeligen. Dem jag ej sett hos Durassoffs ser jag hos Miatleffs, och denna senare upplaga är den finare. – Alltjemnt löpa de der (för ofta t.o.m. för seancerna). Likaså komma storfurstarne dit; Mikaels äldste son är mycket hygglig och enkel.
torsdag 16 mars 1882 16 mars 1882
I dag har jag ej målat mycket på Mme Miatleff. Storfursten Nikolai Mikhailowitch installerade sig bakom stolen och förhindrade mig betydligt – händerna och fonden återstå ännu. Hufvudet är så godt som färdigt och nu finnes der också en ”ressemblance agréable” d.v.s. det är likt och förskönadt. Med fonden bråka de betydligt – inte Miatleffs sjelfve, men alla de många som komma dit. De vilja nödvändigt ha blommor, växter, phyllodendrumar o.d, hvilket i mitt tycke skulle skämma harmonien.