Beskrivning

historiker, universitetsrektor, lantdagsman

Paris thorsdagsafton d 22 Mars 77. 22 mars 1877
Edelfelt hoppas att hans tavla och hans porträtt av Robert Stigell skall framstå i sin bästa dager för juryn; Max Faivre gör en ny kompisition varannan dag; Edelfelt, som inte är så hänförd av de eviga mytologiska och gammaltestamentliga ämnen tänker göra skisser ur (Finlands) historia och poesin; han ber Alexandra Edelfelt skicka Gabriel Reins historia.
Edelfelt ber Alexandra Edelfelt inte glömma att sända Gabriel Reins historia; han skulle vilja måla någon kungs resa i Finland vintertid, med snö, pälsar, riddare och frustande hästar; det vore roligt att göra en historisk komposition som vore "trouvée" [som hittad]; allt vad Edelfelt gör nu liknar dåliga imitationer av alla möjliga målare och skolor; bland det svåraste i konsten är att vara sig själv.
Paris d. 16 Juni 77 16 juni 1877
Edelfelt har länge suttit och försökt skriva om Salongen; han får bara ihop sådant som lämpar sig för personer som sett utställningen, men han borde göra en så levande beskrivning att även de som inte sett den skulle läsa den med nöje; Edelfelts stil blir dålig, men han tröstar sig med att man i Helsingfors Dagblad ofta läser horribelt dåligt skrivna texter; Edelfelt tycker också att Gabriel Reins historia är dåligt skriven.
Paris 17 maj 88 17 maj 1888
Det var tur, konstaterar Edelfelt, att det inte bara var fennomaner på festen för Bjørnson, och att de som var där som t.ex. Rein hedrade sig.